Приборостроене

“СЕНТИЛИОН” ООД е развиващо се с бурни темпове предприятие за производство на електронни импланти, модули и системи. Специалистите от “СЕНТИЛИОН” първи от потребителите на ТЕХНОКЛАС започнаха да отчитат труда с използване на бар-код четящи устройства и първи внедриха функционалното направление  "Управление на качеството" на система "Техноклас", с което дружеството управлява входящия и операционния контрол и рекламациите. Проектът се управляваше от прокуриста на предприятието.