Производство на пластмасови изделия

ДКС е производител на изолационни, монтажни и защитни елементи и системи

“КОХ-И-НООР ХЕМУСМАРК” АД e предприятие за производство на химикалки, флумастри и други канцеларски стоки.

Предприятието се управлява с използване на ТЕХНОКЛАС повече от 5 години.