Химическа промишленост

Предприятие произвежда стъкловлакно и стъклотекстил, издържащ на температура над 1800 градуса. В предприятието работят повече от 4500 човека.
В проекта за управление с използване на ТЕХНОКЛАС са включени над 400 работни места.

 

 

Предприятието е производител на взривни материали.