“РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ” АД, Радомир

 

“РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ” АД е завод от тежкото машиностроене на България.
Това е първият завод, в който е внедрена съвременната версия на ТЕХНОКЛАС.
В рамките на проекта беше внедрен функционал за управление на металургични процеси и ковашко-пресови операции.