Изстрел в целта

 

Военната индустрия отдавна не е изолирана от света, а „Арсенал” – Казанлък са по-напред от редица български публични компании, щом става въпрос за системи за управление на бизнеса.

Неспециализираната публика рядко има възможност да надникне отвъд портите на предприятие от военната промишленост. И макар „Арсенал” вече да произвежда и ред изделия извън исторически обусловения си фирмен профил, заради традицията около компанията неминуемо се създава ореол на тайнственост. Спецификата на производството обуславя и сдържаността, с която протича комуникацията ни с инж. Йордан Йорданов – директор „Управление на процесите” в „Арсенал” АД.

Разговорът обаче започва с факт, за който всички се досещаме. Поради деликатната сфера на дейност предприятието трябва да отговаря на редица по-конкретни изисквания, съобразени с индустриалните стандарти и позицията на България на световната политическа карта. В компанията е изградена система за управление на качеството за „Проектиране и производство, доставка и сервиз на фрезови машини, колоннибормашини, фрезови машини с ЦПУ, обработващи центрове, агрегатни и специални машини по спецификация на клиенти и окомплектоващи приспособления”. Това е направено в съответствие с изискванията на ISO 9001. „Арсенал” разполага и със Система за управление на качеството за разработване и производство на оръжия, боеприпаси и техните елементи съгласно изискванията на Публикацията на НАТО – AQAP 2110.

Пределът на вътрешните възможности

Най-естественият начин за гарантиране на спазването на различни системи за управление на качеството е наличието на софтуерна система за управление на бизнеса и в частност на процесите в производството. До 2008 г. дружеството управлява последните, използвайки система, наречена ТАНГРА. Става въпрос за собствена разработка на „Арсенал”, която включва модули за управление на техническа подготовка на производството, поръчки, лимитиране и отчет. Системата е централизирана. Всички документи се насочват за обработка към едно звено.

До даден момент това решение се оказва достатъчно, но пределът на възможностите е достигнат преди няколко години. „Значителното разширяване на продуктовата гама на дружеството и задължителното бързо и адекватно реагиране на пазарните изисквания наложиха необходимостта от актуална информация в реално време. Развитието на съвременните технологии за обработка и пренос на данни осигуряваха възможности за реализиране (на подобен проект, бел. ред.)”, обяснява пред ENTERPRISE инж. Йордан Йорданов. По тази причина ръководството на „Арсенал” взима решение компанията да премине към по-комплексна и усъвършенствана система за управление на бизнеса. Така в период, простиращ се от 2007 г. до началото на 2008 г. специалистите на дружеството се запознават с предлаганите на българския пазар ERP системи. За целите на своето проучване компанията разчита на презентации, разговори и наблюдения на място. „Основно изискване беше реалната приложимост в областта на машиностроенето, възможност за адаптиране към собствените процеси, надеждност на технологията и гарантирана адекватна поддръжка”, продължава инж. Йорданов.

Мащабно внедряване

В крайна сметка след продължителния и внимателен процес по избор на решение, което ще управлява производството им в бъдеще, в „Арсенал” се спират на българската система за управление на бизнеса Техноклас – платформа, която се е доказала сред голям брой клиенти в страната и чужбина, особено в индустриалната сфера. Системата, разбира се, е внедрена директно от компанията-разработчик – Л-Клас.

„Внедряването протече съобразно предварително изработен съвместно план. Планът предвиждаше внедряване по модули и свързаните с тях задачи и експериментално пускане на един завод”, прави ретроспекция на процеса по внедряването директорът „Управление на процесите” в „Арсенал”. За осигуряване на процеса по внедряване се създаде учебен кабинет с 12 компютъризирани места за работа в демо версия на системата. Всички работещи в системата са допуснати след положен изпит за работа в съответните на длъжността им задачи. Обучението и изпита се извършват от съответен методист – сътрудник на отдел ERP или отдел ИТ. Мащабното обучение се налага и заради обхвата на системата. Тъй като тя обхваща оргомно разнообразие от дейности, често дневният й пик достига 500 едновременно работещи потребители.

Първите стартирани в реално време задачи по управление на складовото стопанство работят от есента на 2008 г. Към момента в дружеството онлайн са всички основни задачи на ERP модулите.

От игла до конец

Новата софтуерна система за управление обхваща всички технологични процеси и свързаните с тях бизнес процеси, които са регламентирани в системата за управление на качеството в дружеството. Това включва операциите свързани с леене на метали, коване, термообработка, заваряване, пластична обработка на металите, студена обработка на металите чрез рязане на универсални и с ЦПУ машини. Включва и химически процеси по добив и обработка на взривни вещества, производство на детайли от различни видове пластмаси, монтаж на металорежещи машини и въоръжение, складово съхранение на материали и готова продукция. „Всички цитирани процеси се управляват чрез адаптираната към нашите нужди система Техноклас”, потвърждава Йордан Йорданов. В същото време се осигурява и плавен преход „всички технологии и номенклатури от система ТАНГРА бяха удачно прехвърлени и заимствани в Техноклас”.

ERP платформата става част и от една по-сложна програмна среда. За осигуряване на процесите по управление на персонала и работа с клиентите системата успешно е свързана с наличните Siebel CRM, Омекс Ентърпрайс и система ОЕТ . Поселдната е собствена разработка на Арсенал за отчет на работно време, отпуски, отсъствия и графици за работа, свързана с портална система и система за отчитане на електронни пропуски във всеки цех.

„Считаме, че от изключително значение за надеждността за работата на системите ERP и CRM е използването на Oracle за управление на базите от данни”, подчертава специално мениджърът.

Въпреки това работата не свършва дотук. „Развиваме се. Постоянно се появява необходимост да се разработват нови задачи или да се модифицират по наше искане с цел подобрение вече внедрени такива”, продължава инж. Йорданов.

„Категорично положителен”

Попитахме Йордан Йорданов дали може да се говори за възвращаемост, като все пак се има предвид, че ERP системата работи достатъчно дълго в предприятието към днешна дата. Според мениджърът обаче е трудно да се остойности финансовия ефект от работата на системата. Въпреки това той смята, че генералният ефект от внедряването „категорично е положителен”.

„Всеки ресурс се знае къде е в момента, в какво състояние и какво е разпоредено за него. Икономисва се много време. Системата налага строга дисциплина и висока техническа култура, което е от изключително значение”, продължава Йордан Йорданов. Той посочва и че би препоръчал това решение и този внедрител на компании, подобни на тази, в която работи: „Определено Техноклас е добра система. Още по-добър е екипът от специалисти в Л-Клас, който ни оказва надеждна помощ. Считам, че Техноклас е подходящо решение за всяка фирма, свързана с материалното производство”. Каква по-добра оценка за работата на една софтуерна система за управление на бизнеса от това да чуете публично изразяващ доверието си доволен клиент?


За компанията

„Арсенал” АД – Казанлък e крупно многофункционално инфраструктурно предприятие. Компанията заема водеща позиция в националната икономика и е с богати традиции в разработването, производството, търговията и инженеринга на военни и граждански изделия.

Историята на Арсенал” АД може да се проследи още от самото начало на Третата българска държава. През 1878 година се създава първата в страната военна фабрика за обслужване на новосъздадената българска войска. Първоначално фабриката се намира в град Русе, а в началото на 1891 година се премества в София. През 1924 година с Указ №1 на цар Борис III предприятието е преместено в Казанлък под наименованието Държавна военна фабрика. Днес фирмата е голям производител на военна и специална продукция, ловни и спортни оръжия и боеприпаси за тях, твърдосплавни пластини и инструменти, универсални фрезови машини, металорежещи машини с ЦПУ, отливки, щамповки и др. А над 135 г. след началото за да запазиш подобна позиция е нужно повече от сръчността да правиш добър продукт.

Публикация в сп. “Зелена книга”