ТЕХНОКЛАС за трикотажни предприятия

ТЕХНОКЛАС за трикотажни предприятия

Особеност в организацията на производството на трикотажни изделия е подготовката на заготовки и материали за шиене на партиди от 10 единици и придвижването на комплектовките от едно работно място на друго – до крайното място за опаковане. При своето движение всяка партида е съпроводена от…