Обучителен семинар в Пловдив за потребители на Technoclass

Обучителен семинар в Пловдив за потребители на Technoclass

Л-КЛАС ще проведе двудневно обучение на потребителите на система „Техноклас”, на което ще представи новите функционални възможности на системата. По време на дискусионния блок ще бъдат обсъдени различни казуси, а потребителите ще имат възможност да обменят опит в управлението на производството със система „Техноклас”.