TECHNOCLASS Production Management

  Функционалният обхват на TECHNOCLASS Production Management включва: КОНТРАГЕНТИ, ПОКУПКИ И ПРОДАЖБИ поддържане на единна база, съдържаща данни за контрагентите (клиенти, доставчици) управление на продажбите управление на снабдяването ПОДГОТОВКА НА ПРОИЗВОДСТВОТО управление на подготовката на производството поддържане на поливариантни структури на изделията нормиране на материалния…