БАЛКАНКАР-ЗПДЕА Г.КОСТОВ АД, София

БАЛКАНКАР-ЗПДЕА Г.КОСТОВ АД, София

Балканкар-ЗПДЕА Г.Костов е производител на електрически двигатели. Система TECHNOCLASS автоматизира управлението на технологичната подготовка на производството, планирането и управлението на основното производство на предприятието, оперативното управление на производствените поръчки вътре в цеховете.

АРСЕНАЛ АД, Казанлък

АРСЕНАЛ АД, Казанлък

Проектът за автоматизация на бизнес процесите със ERP система „Техноклас” обхвана всички 12 завода на комплекса. Всеки от тях е с различен тип производство – от индивидуално до едросерийно, включително машиностроително, инструментално, химическо, ремонтно производство и дървообработка. Всички заводи работят в единна обща система и…

СЕРТА  БЪЛГАРИЯ АД, Кърджали

СЕРТА БЪЛГАРИЯ АД, Кърджали

  Дружеството е част от френската промишлена група СЕРТА и произвежда пневматични и хидравлични елементи и системи. Специалистите на предприятието внедриха TECHNOCLASS самостоятелно, ползвайки само консултации в офиса на Л-КЛАС. СЕРТА БЪЛГАРИЯ е първият клиент на Л-КЛАС внедрил функционалното направление Data Collection System, с което…

ЗЕМ РКК ЕНЕРГИЯ, Корольов

ЗЕМ РКК ЕНЕРГИЯ, Корольов

“РКК Енергия” е производител на космически кораби и апарати. След дългогодишно наблюдение и запознаване с възможностите и практическата реализиация на система „Техноклас”, както и с опита и възможностите на специалистите на „Л-Клас”, РКК Енергия възложи на „Л-Клас” серия проекти в областта на автоматизацията на управлението…

ММ МЕХАНИКС ООД, Драгор

ММ МЕХАНИКС ООД, Драгор

Само за няколко месеца екипът по внедряване на „ММ Механикс” успя да прехвърли управлението на производството изцяло в ERP система „Техноклас”. Това е и проектът, който може да бъде характеризиран в най-голяма степен като „самостоятелно внедряване”, тъй като специалистите на завода самостоятелно изпълниха значителна част…

БЪДЕЩНОСТ АД, Чирпан

БЪДЕЩНОСТ АД, Чирпан

  “БЪДЕЩНОСТ”АД e производител на хидравлични разпределители. Още в процеса на внедряване, дружеството анализира своето производство със средствата на ТЕХНОКЛАС. Чрез анализа специалистите на предприятието постигнаха значителна икономия на средства при реализация на паралелен проект за модернизация. Към ТЕХНОКЛАС е интегрирана специализирана система за управление…

СПАРКИ АД, Русе

СПАРКИ АД, Русе

“СПАРКИ” АД е машиностроително предприятие за производство на заварени конструкции за транспортни, подемни и строителни машини. В завода ERP система ТЕХНОКЛАС се използва от 1999 г.

СПАРКИ ЕЛТОС АД, Ловеч

СПАРКИ ЕЛТОС АД, Ловеч

СПАРКИ ЕЛТОС” АД е производител на електрически инструменти с повече от 30 годишен опит в управление с използване на ERP системи. На 10 януари 2003г. за една нощ предприятието премина от старата система за управление към ТЕХНОКЛАС, без спиране на производството.

ЗММ ХАСКОВО АД, Хасково

ЗММ ХАСКОВО АД, Хасково

Предприятието е производител на дървообработващи машини. Проектът за автоматизация на управлението на бизнес процесите с ERP система “Техноклас” беше реализиран през 2013 година и обхвана всички ключови процеси в дружеството

КПО Стандарт, Киев

КПО Стандарт, Киев

 КПО Стандарт е производител на сачмено-винтови предавки. В предприятието беше внедрена производствената подсистема на Техноклас. В резултат на внедряването средното закъснение на изпълнението на поръчките намаля 4 пъти.

КАПРОНИ АД, Казанлък

КАПРОНИ АД, Казанлък

  “Капрони” АД е производител на хидравлични елементи и системи. Дружеството работи със система TECHNOCLASS от 2006 година. През 2012 година беше реализиран проект, в който всички машини от линията за механична обработка на детайлите за хидравлични помпи бяха оборудвани с индивидуални терминали. Чрез тях…

ИЖОРСКИ ЗАВОДИ, Санкт Петербург

ИЖОРСКИ ЗАВОДИ, Санкт Петербург

  “Ижорски заводи” е най-големият машиностроителен комбинат в Русия. ТЕХНОКЛАС като ERP система е създадена в началото на 90-те години върху компютри VAX в рамките на проектите, реализирани за ескаваторното производство на дружеството. През 2001 година специалистите от завода сами, чрез емулатор, прехвърлиха системата върху…

КРИОГЕНМАШ, Москва

КРИОГЕНМАШ, Москва

  КРИОГЕНМАШ е машиностроително предприятие от космическата индустрия на Русия, произвеждащо въздухоразделителни системи, в това число – за производство на ракетно гориво. В рамките на проекта е внедрена системата за технологична подготовка на производството, в която бяха отразени спецификите на тежкото машиностроене. Към днешна дата…

ГАМАКАБЕЛ АД,  Смолян

ГАМАКАБЕЛ АД, Смолян

Колективът на завода усвои пълномащабен проект за управление с използване на ТЕХНОКЛАС за рекордния срок от седем месеца, благодарение на професионализма на специалистите от завода и установените традиции в използването на системи за управление.