СИСТЕМА 5, Твер

СИСТЕМА 5, Твер

“Система 5” е производител на конструкции от студено формовани стоманени профили. Системата за управление на дружеството е реализирана чрез интеграция на SAP и Техноклас. Управлението на производството е реализирано в система Техноклас, като двете системи комуникират помежду си в реално време.