Семинар "Управление нa производството от поръчка до машина"

09 Юли 2015

 

"Л-Клас" и Факултет и колеж - Сливен на Технически университет - София проведе специализиран семинар за управление на производството от поръчката до машината: На семинара бяха представени:

  • Технологична подготовка на производството
  • Управление на производството
  • Оперативно управление на производството в цеха (MES)
  • Управление на производството с промишлени терминали
  • Система за събиране на данни от производствени машини
  • Управление на качеството
  • Интерактивно управление на поръчките с ТК Навигатор
  • Виртуално предприятие – симулиране на процесите в производствено предприятие

 На семинара присъстваха производствени директори, началник цехове и координатори на производството от предприятия в машиностроителната индустрия и полиграфията.