Новини

При изключителен интерес премина обучението на Л-Клас на 14.02.2018 в Парк-хотел "Витоша" за дигитална трансформация на процесите по планиране и управление на производството.

Л-КЛАС започна работа по проект за доставка и внедряване на система ТЕХНОКЛАС в мебелна фабрика Колорадо.

В рамките на проекта ще бъде внедрен пълният функционал на система ТЕХНОКЛАС, управляващ процесите от клиентското запитване до производството и експедицията на готовата продукция, както и финансово-счетовoдната дейност на фирмата. Силният ентусиазъм и активното участие на специалистите на Колорадо в процеса по внедряване гарантира успешното приключване на проекта в предвидения срок.

На 22 юни 2017 в гр. София "Л-Клас"  проведе семинар, на който представи възможностите на система "Техноклас" за планиране и управление на производството в цеха.

"Л-Клас" ще проведе индивидуални срещи с фирми, желаещи да закупят и внедрят система за управление на бизнеса с европейско финансиране.

На 10 май в гр. София "Л-Клас" проведе семинар, на който бяха представени иновативни технологии за оперативно управление на производството.

 На 19 април 2016 в гр. София "Л-Клас" проведе семинар, на който представи възможностите на новия модул "ТК Навигатор".

На 10 март 2016 "Л-Клас" представи възможностите на новия модул за управление на поръчки - "ТК Навигатор".