Новини

На 10 май в гр. София "Л-Клас" проведе семинар, на който бяха представени иновативни технологии за оперативно управление на производството.

Основни теми на семинара бяха:

  • Управление на производството в цеха - преди и след внедряване на информационна система
  • Създаване на информация за нуждите на оперативното управление на производството:
  • Оперативно управление на производството в цеха (MES
  • Управление на производството със стационарни и мобилни терминали
  • Интерактивно управление на клиентските поръчки, ордери, дефиции, складови наличности, задели

 На 19 април 2016 в гр. София "Л-Клас" проведе семинар, на който представи възможностите на новия модул "ТК Навигатор".

На 10 март 2016 "Л-Клас" представи възможностите на новия модул за управление на поръчки - "ТК Навигатор". 

На 20 октомври 2015 "Л-Клас" проведе специализиран семинар, посветен на методи и стратегии за планиране на производството с "Техноклас".

Йоси Леви, водещ лектор на семинара, представи 14 вида планиране, които система "Техноклас" предлага на своите потребители.

 "Л-Клас" и Факултет и колеж - Сливен на Технически университет - София проведе специализиран семинар за управление на производството от поръчката до машината.

 

На 04 юни 2015 в хотел "Централ форум" Л-КЛАС проведе семинар за потребителите на система "Техноклас" на тема "Използване на нови функции и модули на Техноклас".

На семинара бяха представени новите функции в подсистемите "Оперативно управление на производството в цеха (MES)", "Управление на производството с промишлени терминали (Data Collection System)", "Управление на техническото обслужване и ремонтите (ТОиР), "Управление на качеството", "Управление на документите", "Управление на събитията", "Управление на склад готова продукция".

На 28 април 2015 в Парк-хотел "Витоша" (София) Л-КЛАС проведе семинар на тема "Оперативно управление на производството в цеха. Живот след ERP системите".

Йосиф Леви, водещ лектор на семинара, запозна участниците с ефекта от използване на интегрирани решения за управление на производството в цеха, оперативно планиране, диспечиране и отчитане на производството в цеха, управление на качеството на продукцията чрез контролни измервания с цифрови измервателни прибори.