PDM Технолог

PDM Технолог е новият модул на система „Техноклас”, който обезпечава управлението на информацията за изделието. Изделията могат да бъдат, както различни сложни технически обекти (машини, автомобили и др.), така и отделни техни агрегати и възли.

Изкуствен интелект в Техноклас

 

"Л-Клас" разширява функционалния обхват на мобилното приложение Technoclass Mobile с функцията terminal chatbot. Чрез нея потребителите ще комуникират гласово със система Тechnoclass.

По този начин търговецът, шофирайки ще разговаря със системата и ще се подготвя за предстоящата среща с клиента. Системата автоматично и в реално време ще отговоря на неговите запитвания, предоставяйки му исканата информация.