Блог

Главният цех в едно машиностроително предприятие винаги беше пренатоварен, винаги имаше много работа, а предприятието като цяло не беше доволно от своите резултати. След внедряването на комплексна ERP и MES система за управление на производството всичко се промени. Незавършеното производство намаля с почти 20%, оборотните средства намаляха с 6%, а пренатовареният цех започна да търси допълнителна работа, за да натрупа фонд работна заплата. В резултат и производителността на предприятието се покачи с 7 %.

Как се случи това? Отговорът е много прост - промени се целевата функция за оптимизация  в управлението на  производството.