Блог

ERP система в обувно предприятие

Неделя, 12 Май 2019 08:00 Written by

 Eфективността на ERP системата в едно предприятие зависи от това доколко обхваща бизнес процесите и дали отразява специфичните особености на неговото производство. За успешното управление на предприятие от обувната промишленост системата трябва да решава редица специфични задачи, отличаващи елементите на обувното производство:

 • Тиражиране на нови модели;
 • Бързо конфигуриране на нов модел обувки на основата на съществуващ;
 • Управление на технологичната подготовка на обувното производство;
 • Управление на нормирането на разхода на основни и спомогателни материали по операции;
 • Определяне на плановите разходи на материали с отчитане на брака, добива, разходите за контрол на качеството и за настройка на оборудването;
 • Поддържане на ръстовка (разпределение по размери) в поръчките;
 • Подържане на ръстовка в производството;
 • Планиране на поръчките в зависимост от капацитета на предприятието.
 • Планиране на производствто в зависимост от капацитета на цеховете
 • Диспечиране на производството с отчитане на параметрите на конвеерите;
 • Иновативно управление на цеховете със съвременни технически средства
 • Управление отделните позиции от структурата на изделието по размери;
 • Управление по размери на полуфабрикати.
 • Иновативно управление на складовете със съвременни технически средства

За да управлява едно предприятие за хидравлични изделия ефективно своето производство, е необходимо в процеса на автоматизация да реши няколко основни задачи:

 • Пълна проследимост на производството за всяко едно хидравлично изделие. Това включва регистрация на данните за партиди материал, идентификация на оператори и време на изпълнение на операциите за производство на всеки елемент от структурата на изделието, в т.ч. монтаж, контролни изпитания и опаковане.
 • Своевременно регистриране и актуализиране на клиентските поръчки по срокове и количества. Разделяне на поръчките на производствени лотове. Целта е постигане на актуална производствена програма в реално време;
 • Създаване и поддържане на конструкторска и технологична структура на изделията;

Главният цех в едно машиностроително предприятие винаги беше пренатоварен, винаги имаше много работа, а предприятието като цяло не беше доволно от своите резултати. След внедряването на комплексна ERP и MES система за управление на производството всичко се промени. Незавършеното производство намаля с почти 20%, оборотните средства намаляха с 6%, а пренатовареният цех започна да търси допълнителна работа, за да натрупа фонд работна заплата. В резултат и производителността на предприятието се покачи с 7 %.

Как се случи това? Отговорът е много прост - промени се целевата функция за оптимизация  в управлението на  производството.