ERP или MES? Къде да търсим ефекта от оптимизацията на управлението на производството?

25 Февруари 2019 Written by 
Published in Блог

Кратка история

Главният цех в едно машиностроително предприятие винаги беше пренатоварен, винаги имаше много работа, а предприятието като цяло не беше доволно от своите резултати. След внедряването на комплексна ERP и MES система за управление на производството всичко се промени. Незавършеното производство намаля с почти 20%, оборотните средства намаляха с 6%, а пренатовареният цех започна да търси допълнителна работа, за да натрупа фонд работна заплата. В резултат и производителността на предприятието се покачи с 7 %.

Как се случи това? Отговорът е много прост - промени се целевата функция за оптимизация в управлението на производството.

Преди внедряването на комплексна ERP и MES система за управление на производството, производственият план на цеха се определяше от началник цеха. Неговата цел беше да осигури фонд работна заплата. В резултат, той пускаше за работа детайли, които добре увеличаваха фонд работна заплата на цеха, но дълго след това залежаваха в склада за полуфабрикати.

След внедряването на системата, производственият план започна да се определя от производствения директор. Получавайки инструмент за икономически обосновано управление на производството, той промени целевата функция за оптимизация на производството. Целта вече не беше запълване на фонд работна заплата, а изпълнение на клиентските поръчки с минимален разход на производствени и материални ресурси.

Изводът от това, е че не всяка оптимизация на производството в цеха е оптимална за завода. Необходимо е да търсим оптимално управление на ниво завод, а управлението в цеха да подчиним на корпоративната политика за управление на производството.

И когато говорим за оптимизация на управление на производството, трябва да имаме предвид оптимизация на комплексното управление на производството, започвайки от технологичната подготовка на производството, през управлението на производството по цехове, до разпределението на нарядите по машини в цеха.

Често, когато ръководството на предприятието не може да се справи с управлението на производството, вменява на цехa задачата да оптимизира управлението си. И тогава всички производствени неуспехи се приписват на ръководството на цеха. Справедливо ли е такова обвинение? За каква оптимизация в цеха можем да говорим, ако технологичните процеси сами по себе си не са оптимизирани?

Оптимизацията в цеха трябва да започне от отдела на главния технолог!

От друга страна, с колко процента може реално да бъде повишена производителността в един цех чрез подобряване на неговото управление?  2, 3, …5%? Но това е процент върху обемите само на един цех. Ще се съгласите, че е по-ефективно да търсим такова подобрение върху обемите на цялото предприятие. Тази задача е насочена към оптимизиране на материалните потоци на предприятието. Ясно е, че оптимизацията в цеха е свързана с планиране по стандарт APS (Advanced Planning and Scheduling), а тази на ниво предприятие с MRP (Manufacturing Resource Planning) планиране. Това затвърждава модела за двустепенно планиране на производството в машиностроенето - планиране до календарен план на предприятието и оперативни планове в цеховете.

А когато говорим за планиране на производството, е време да отворим нова тема.

Очаквайте в следваща публикация...

Получавайте последните публикации от блога, като се регистрирате за БЮЛЕТИНА на Л-Клас.

Related items