Л-Клас представи новите решения на система Техноклас

15 Февруари 2018

 

При изключителен интерес премина обучението на Л-Клас на 14.02.2018 в Парк-хотел "Витоша" за дигитална трансформация на процесите по планиране и управление на производството. Водещият лектор на семинара Йосиф Леви представи новите решения на Техноклас за планиране на производството с отчитане на производствения ресурс и управление на производството в цеховете с използване на промишлени терминали.

Силен интерес сред участниците предизивика и представянето на интерактивното решение за планиране и управление на производствените поръчки Техноклас Навигатор. Бяха демонстрирани новите изменения в системата по отношение на съответствието с новия регламент за защита на лични данни GDPR, като single sign-on и криптиране на данни.

На събитието присъстваха представители на технологичните компании Oracle и TechData и фирми от машиностроителната, добивната, металургичната, мебелната и приборостроителната индустрия, между които Арсенал, Елаците Мед, Спарки Русе, Спарки Елтос, Бъдещност, Капрони, Сентилион, Фабрика Хамефа, Центромет, Импулс, ЗММ Стомана.