Семинар "Иновативно управление на производството в цеха - бъдещето е днес"

13 Май 2016

На 10 май 2016 в гр. София "Л-Клас" проведе семинар, на който бяха представени иновативни технологии за оперативно управление на производството.

Основни теми на семинара бяха:

  • Управление на производството в цеха - преди и след внедряване на информационна система
  • Създаване на информация за нуждите на оперативното управление на производството:
  • Оперативно управление на производството в цеха (MES
  • Управление на производството със стационарни и мобилни терминали
  • Интерактивно управление на клиентските поръчки, ордери, дефиции, складови наличности, задели
  • Управление на производството със смартфон
  • Възможности за европейско финансиране за внедряване на системи за управление на бизнеса.

На семинара присъстваха ръководители и водещи специалисти от 10 компании от машиностроителната, металообработващата и мебелната индустрия в България.