TECHNOCLASS Sales вече е СУПТО

01 Юли 2019

TECHNOCLASS Sales е вписан в Публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговски обекти.

 TECHNOCLASS Sales управлява продажбите, за които има изискване за издаване на фискален бон съгласно изискванията на Наредба Н-18.

След промените в Наредбата, влезли в сила от 29 март 2019 дружествата, които извършват продажби в брой и използват софтуери за управление на продажбите трябва да приведат своята дейност в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 30.09.2018.