TECHNOCLASS управлява производството на мебели

01 Октомври 2018

 

Л-КЛАС успешно приключи проектa за доставка и внедряване на система ТЕХНОКЛАС в мебелна фабрика Колорадо.

В рамките на проекта беше внедрен пълния функционал на система TECHNOCLASS, който обхвана управлението на ключови процеси във фабриката – подготовката на производството, управлението на основното производство, управлението на производството в цеховете (MES), управлението на финансово-счетоводната дейност, управлението на взаимоотношенията с контрагентите (CRM).

За отчитане на производството специалистите на завода използват „Система за събиране на данни”, с която чрез стационарни терминали, разположени в цеховете, работниците получават и отчитат в реално време своята работа. Управлението на складовете се осъществява чрез мобилни терминали.