MES Академия

 

 

«MES Академия” е нетърговска инициатива на „Л-КЛАС”, насочена към повишаване на нивото на компетентност на производствените ръководителите в областта на автоматизация на управление на производството. Основната цел на „Л-КЛАС” е формиране на отворена професионална среда за придобиване на знания, обмен на информация и опит в сферата на управление на производството.

Специалистите на „Л-КЛАС” притежават богат опит в автоматизираното управление на различни типове производства.

 

 

MES Академия провежда редовни учебно-информационни мероприятия:

  • тематични мастер класове
  • учебно – опознавателни визити в предприятия, използващи съвременни методи и средства за автоаматизация на управление на производството

 

Знанията, опитът и добрите практики се споделят от изключителни професионалисти, с реален опит във внедряването и използването на водещи концепции, методи и инструменти за управление на производството.

 

Предстоящи събития