MES Академия

MES Академия

mes-akademia

“MES Академия” е нетърговска инициатива на „Л-КЛАС”, насочена към повишаване нивото на компетентност на производствените ръководителите в областта на автоматизация на управление на производството.

Основната цел на „Л-КЛАС” е формиране на отворена професионална среда за придобиване на знания, обмен на информация и опит в сферата на управление на производството. Специалистите на „Л-КЛАС” притежават богат опит в автоматизираното управление на различни типове производства.

MES Академия провежда редовни учебно-информационни мероприятия: тематични мастер класове; учебно – опознавателни визити в предприятия, използващи съвременни методи и средства за автоматизация на управление на производството

Знанията, опитът и добрите практики се споделят от изключителни професионалисти, с реален опит във внедряването и използването на водещи концепции, методи и инструменти за управление на производството.

Предстоящи събития

Прочети повече

Бюлетин

Регистрирайте се за нашия бюлетин, за да сте винаги информирани за всички новини, предстоящи обучения и семинари!

    Съгласие за обработка на лични данни*

    13 + 4 =