ERP система в обувно предприятие

ERP система в обувно предприятие

 Eфективността на ERP системата в едно предприятие зависи от това доколко обхваща бизнес процесите и дали отразява специфичните особености на неговото производство. За успешното управление на предприятие от обувната промишленост системата трябва да решава редица специфични задачи, отличаващи елементите на обувното производство: Тиражиране на нови…