Планиране и отчет на производството на пластмасови изделия

Планиране и отчет на производството на пластмасови изделия

На 14 април 2021 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Планиране и отчет на производството на пластмасови изделия”. Бяха представени обемно, календарно и оперативно планиране на пластмасовото производство, различните модели на планиране, приоритетите и критериите за разпределяне на наряди в производството.

Уебинар Планиране на производството

Уебинар Планиране на производството

Л-Клас стартира тематични уебинари за управление на производството, които ще се проведат в периода 15 юни - 30 септември 2020. Вторият от поредицата уебинари е посветен на планирането на производството в промишлени предприятия. прочети повече

ДКС Новосибирск вече управлява производството с TECHNOCLASS

ДКС Новосибирск вече управлява производството с TECHNOCLASS

Завърши внедряването на ТЕХНОКЛАС в Новосибирското предприятие за Диелектрически системи. В този проект ТЕХНОКЛАС е интегриран със SAP. Горното ниво на управление на бизнеса е в SAP, а производственото в ТЕХНОКЛАС. Получените поръчки за производство ТЕХНОКЛАС управлява по производствени линии. За целите на управлението на…

ДИЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ, гр. Твер

ДИЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ, гр. Твер

Проектът обхваща автоматизация на процесите за оперативно, детайлно планиране на основата на общите заводски планове. По зададени параметри, определящи тактиката на натоварване на оборудването и разпределението на задачите, системата генерира производствени поръчки по машини и работници.

Семинар "Планиране на производството"

На 20 октомври 2015 “Л-Клас” проведе специализиран семинар, посветен на методи и стратегии за планиране на производството с “Техноклас”. Йоси Леви, водещ лектор на семинара, представи 14 вида планиране, които система “Техноклас” предлага на своите потребители.

Семинар "Управление нa производството от поръчка до машина"

Семинар "Управление нa производството от поръчка до машина"

 “Л-Клас” и Факултет и колеж – Сливен на Технически университет – София проведе специализиран семинар за управление на производството от поръчката до машината.  На семинара присъстваха производствени директори, началник цехове и координатори на производството от предприятия в машиностроителната индустрия и полиграфията.