Цифрова трансформация в мебелното производство

Цифрова трансформация в мебелното производство

На 22 юли 2021 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Цифрова трансформация в мебелното производство”. Водещият лектор Йосиф Леви запозна участниците в уебинара със специфини аспекти от технологичната подготовка на мебелното производство относно създаване на структури на изделия по детайли и комплекти детайли, нормиране на материали…

TECHNOCLASS управлява производството на мебели

TECHNOCLASS управлява производството на мебели

Л-КЛАС успешно приключи проектa за доставка и внедряване на система ТЕХНОКЛАС в мебелна фабрика Колорадо. В рамките на проекта беше внедрен пълния функционал на система TECHNOCLASS, който обхвана управлението на ключови процеси във фабриката – подготовката на производството, управлението на основното производство, управлението на производството…

ERP система TECHNOCLASS в мебелна фабрика Колорадо

ERP система TECHNOCLASS в мебелна фабрика Колорадо

Л-КЛАС започна работа по проект за доставка и внедряване на система ТЕХНОКЛАС в мебелна фабрика Колорадо. В рамките на проекта ще бъде внедрен пълният функционал на система ТЕХНОКЛАС, управляващ процесите от клиентското запитване до производството и експедицията на готовата продукция, както и финансово-счетовoдната дейност на…