Декларация поверителност

 

Декларация за поверителност на “Л-Клас” ООД

„Л-Клас” ООД уважава Вашите предпочитания, свързани със събирането и използването на Вашите Лични данни. Декларациите за поверителност на “Л-Клас” имат за цел да Ви информират каква лична информация събираме, за каква цел я обработваме, както и с мерките за защита и сигурност, които прилагаме.