Home

30 години традиции в управленските системи и технологии

Информация за сключен договор за БФП

На 29.09.2020 “Л-Клас” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.073-23532-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
Прочети повече

Дигитално лято 2020 завърши с уебинар за потребители на TECHNOCLASS

  На 24 и 25  септември 2020 Л-КЛАС закри инициативата “Дигитално лято 2020” с обучителен уебинар за предприятия-потребители на система “Техноклас”. Водещият лектор Йосиф Леви представи пред участниците новата версия на система “Техноклас” с обновен интерфейс и нови функционални възможности. Бяха представени новите версии на модула за управление на технологична подготовка на производството “PDM Технолог”
Прочети повече

Проведе се финалният уебинар на Дигитално лято 2020

  На 30 юли 2020 Л-КЛАС проведе финалния обучителен уебинар от инициативата “Дигитално лято 2020“. Водещият лектор Петър Иванов представи софтуерното решение за управление на технологичната подготовка на производството – PDM Технолог. Представена беше и интерактивната графична схема “Техноклас Навигатор” за планиране, диспечиране и отчитане на производството. Всичко това бе демонстрирано с примери от “жива”
Прочети повече

Л-КЛАС представи проекти за управление на производството

  На 23 юли 2020 Л-КЛАС проведе уебинар, на който представи реализирани проекти за управление на производството в предприятия от различни индустрии. Уебинарът е част от инициативата на Л-КЛАС “Дигитално лято 2020“. Водещият лектор Йосиф Леви сподели с участниците 30-годишния опит на фирмата в реализацията на проекти за автоматизация управлението на производството. Бяха представени част
Прочети повече

Проведе се уебинарът за управление на ремонтите

  На 16 юли 2020 Л-КЛАС проведе обучителен уебинар за управление на ремонтите и техническото обслужване на оборудването. Уебинарът е част от инициативата на Л-КЛАС “Дигитално лято 2020“. Водещият лектор Петър Иванов представи управлението на ремонтите, изпълнявани от собствено звено и от външен изпълнител, управлението на рекламациите и паспорта на оборудването. Част от темите на
Прочети повече

Проведе се уебинарът за диспечиране и отчет на производството

  На 9 юли 2020 Л-КЛАС проведе обучителен уебинар за диспечиране и отчет на производството. Уебинарът е част от инициативата на Л-КЛАС “Дигитално лято 2020“. Водещият лектор Йосиф Леви представи пред аудиторията същността и етапите на диспечиране на производството, както и необходимите условията за неговата ефективност. Бяха демонстрирани конвенционални и иновативни инструменти за диспечиране на
Прочети повече

Проведе се уебинарът за планиране на производството

  На 02 юли 2020 Л-КЛАС проведе обучителен уебинар за планиране на производството. Уебинарът е част от инициативата на Л-КЛАС “Дигитално лято 2020“. Участие в него взеха представители на фирми от различни отрасли на индустрията –  машиностроене, металообработка, производство на пластмасови изделия и изделия от дървен материал, производство на медицински инструменти, производство на хладилна техника,
Прочети повече

Дигитално лято 2020 стартира с първия уебинар

  На 25 юни 2020 Л-Клас проведе първия обучителен уебинар от инициативата “Дигитално лято 2020” за управление на технологичната подготовка на производството. Водещият лектор Йосиф Леви представи пред аудиторията 8 типа структури на изделията, създаването на рецепта,  конструкторска и групова спецификация. Бяха разгледани процесите на създаване на модификация на изделие и нормиране на разхода на
Прочети повече

TECHNOCLASS Lite – ERP за МСП

  Л-Клас представя бюджетно решение за управление на бизнеса Technoclass Lite. Technoclass Lite е олекотена версия на ERP & MES система Technoclass, предназначена за управлението на бизнес процесите в малки и средни предприятия (МСП). Подходяща е за фирми с обем данни не по-голям от 10 GB. Функционалният обхват на системата включва: • PDM Технолог –
Прочети повече

TECHNOCLASS в предприятия за месо и месни продукти

  TECHNOCLASS управлява и планира производствените процеси в предприятия за месо и месни продукти. Системата обхваща производството, доставките, продажбите и финансово-счетоводната дейност на предприятието, отчитайки спецификите на този тип производство. TECHNOCLASS планира, управлява и отчита: › приемането на животните; › транжирането на месото; ›  производството на колбаси, полуфабрикати и консерви; › опаковането и експедицията на
Прочети повече

За Л-Клас

 

“Л-Клас” ООД е консултантска и ИТ компания, разработчик и внедрител на комплексни информационни системи за управление на бизнеса на база ERP и MES система TECHNOCLASS.

Прилагайки най-добрите световни практики за управление и собствено know-how, решенията на “Л-Клас” подобряват ефективността на производството и управлението в предприятия с различен обхват и размер на бизнеса.

Утвърдената методика за внедряване на “Л-Клас” гарантира реализацията на проектите в планираните срокове и получаване на първи резултати и ефект за клиента още преди края на внедряването.

Блог

ERP система в обувно предприятие

  Eфективността на ERP системата в едно предприятие зависи от това доколко обхваща бизнес процесите и дали отразява специфичните особености на неговото производство. За успешното управление на обувно предприятие системата
Прочети повече

Как да управляваме производството на хидравлични изделия?

  За да управлява едно предприятие за хидравлични изделия ефективно своето производство, е необходимо в процеса на автоматизация да реши няколко основни задачи: Пълна проследимост на производството за всяко едно
Прочети повече

ERP или MES? Къде да търсим ефекта от оптимизацията на управлението на производството?

  Кратка история Главният цех в едно машиностроително предприятие винаги беше пренатоварен, винаги имаше много работа, а предприятието  не беше доволно от своите резултати. След внедряването на комплексна ERP и
Прочети повече

От десктопа на програмиста

PDM Technolog

PDM Технолог с нов дизайн

  Развитието на новия модул на система “Техноклас” PDM Технолог е в своя финален етап. Модулът предоставя възможност за въвеждане и визуализация на комплексна информация за изделието на един работен
Прочети повече
схема rfid

Управление на производството с RFID карти

  Л-КЛАС подготвя проект за управление на производството с използване на RFID карти. Решението ще доведе до намаляване на употребата на хартия  в производството и натрупване на сделно заплащане в
Прочети повече

PDM Технолог

  PDM Технолог е новият модул на система „Техноклас”, който обезпечава управлението на информацията за изделието. Изделията могат да бъдат, както различни сложни технически обекти (машини, автомобили и др.), така
Прочети повече
izkustven-intelekt-technoclass

Изкуствен интелект в Техноклас

  Л-КЛАС разширява функционалния обхват на мобилното приложение Technoclass Mobile с функцията terminal chatbot. Чрез нея потребителите ще комуникират гласово със система Тechnoclass. По този начин търговецът, шофирайки ще разговаря
Прочети повече

Публикации

Yosif Levi-Technoclass

Йосиф Леви: “Подпомагаме предприятията в повишаване на ефективността на бизнес процесите”

  Компанията има дългогодишен опит в разработване и внедряване на ERP/MES-системи TECHNOCLASS. Какво е тяхното предназначение и какви възможности открива пред ползвателите им? Първоначално, TECHNOCLASS беше разработен като система за
Прочети повече
andrey beliakov - technoclass

Андрей Беляков: “Врeмето ни принуждава да бъдем ефективни”

В началото на октомври компания „ДКС” представи новия си проект – MES-система, реализиран на основата на система „Техноклас”. В резултат на работата се създаде действително ефективен инструмент за автоматизирано управление
Прочети повече
Yosif Levi-Technoclass

Автоматизация на управлението на производството

Успехът на автоматизация на управлението на производството За всички е известно, че успехът на проекта за автоматизация на управлението на производството се определя от три компонента. Това са желанието на
Прочети повече
arsenal-technoclass

Изстрел в целта

  Военната индустрия отдавна не е изолирана от света, а „Арсенал” – Казанлък са по-напред от редица български публични компании, щом става въпрос за системи за управление на бизнеса. Неспециализираната
Прочети повече

ERP система TECHNOCLASS допринася за конкурентноспособността на Сентилион

  Сентилион ООД е иновативна фирма за производство на електронни модули с приложение в медицината и системите за обработка на видеосигнали. Стратегията на компанията е да запази ръста на инвестициите
Прочети повече

ERP – базова концепция за управление на бизнеса

  Определение за ERP ERP система наричаме единна, ползваща обща база данни и комуникационна среда, система от функционални средства, обхваща всички аспекти от управлението на фирмата и осигуряваща на служителите
Прочети повече
obrabotkabg

Бърза обработка с ERP система ТЕХНОКЛАС на поръчки за промишлени услуги

Какво е “промишлена услуга”? С развитието на дребносерийното производство, свързано с множество специфични изисквания на клиента, с нарастващи темпове се развиват т.н. “промишлени услуги”. За нуждите на настоящето изложение “промишлена
Прочети повече

Ефектът от внедряването на “Техноклас” е увеличаване на производителността, оптимизация на производството и подобрени финасови резултати

  Компанията „Пневматика-Серта” АД е създадена през далечната 1964 г. като част от ДСО „Хидравлика”. Приватизирана е от РМД. През 2003 г. става 100% собственост на френската Serta SAS. Оттогава
Прочети повече

За етапите на внедряване на ERP система (с усмивка)

  В предишния брой на безкрайно уважаваното от мене списание “Счетоводство & компютри” се постарах да дам кратко и достъпно определение на концепцията ERP и реализиращите я продукти. За моя
Прочети повече

Недялко Тодоров, директор “Развитие, маркетинг и продажби” на “Л-Клас” ООД: Добрите учители са най-невероятният ми късмет

  ВЪЗХОДЯЩАТА КАРИЕРА Тодоров цитира имената на своите учители, за да подчертае най-важния “късмет” в живота си. “Винаги съм имал невероятно добри Учители (с главна буква) – още от първи
Прочети повече

Бюлетин

Регистрирайте се за нашия бюлетин, за да сте винаги информирани за всички новини, предстоящи обучения и семинари!

Съгласие за обработка на лични данни*

12 + 2 =