25 години традиции в управленските системи и технологии

За Л-Клас

"Л-Клас" ООД е консултантска и ИТ компания, която разработва и внедрява комплексни информационни системи за управление на бизнеса на базата на ERP и MES.   Решенията на "Л-Клас" подобряват ефективността на производството и управлението в предприятия с различен обхват и размер на бизнеса ...

Прочети повече ...

Блог

ERP система в обувно предприятие

12-05-2019

 Eфективността на ERP системата в едно предприятие зависи от това доколко обхваща бизнес процесите и дали отразява специфичните особености на неговото производство. За успешното управление на пре...

Как да управляваме производството на хидравлични изделия?

25-03-2019

За да управлява едно предприятие за хидравлични изделия ефективно своето производство, е необходимо в процеса на автоматизация да реши няколко основни задачи: Пълна проследимост на производството з...

ERP или MES? Къде да търсим ефекта от оптимизацията на управлението на производството?

25-02-2019

Главният цех в едно машиностроително предприятие винаги беше пренатоварен, винаги имаше много работа, а предприятието като цяло не беше доволно от своите резултати. След внедряването на комплексна ERP...

От десктопа на програмиста

  • 1
  • 2

PDM Технолог

05-10-2018 No comments

PDM Технолог е новият модул на система „Техноклас”, който обезпечава управлението на информацията за изделието. Изделията могат да бъдат, както различни сложни ...

Изкуствен интелект в Техноклас

21-02-2018 No comments

  "Л-Клас" разширява функционалния обхват на мобилното приложение Technoclass Mobile с функцията terminal chatbot. Чрез нея потребителите ще комуникират г...

Публикации

  • 1
  • 2
  • 3

Йосиф Леви: "Подпомагаме предприятията в повишаване на ефективността на бизнес процесите"

18-01-2018

Компанията има дългогодишен опит в разработване и внедряване на ERP/MES-системи TECHNOCLASS. Какво е тяхното предназначение и какви възможности открива пред ползвателите им? Първоначално, TECHNOCLASS...

Андрей Беляков: "Врeмето ни принуждава да бъдем ефективни"

28-03-2016

В началото на октомври компания „ДКС” представи новия си проект – MES-система, реализиран на основата на система „Техноклас”. В резултат на работата се създаде действително ефективен инструмент за авт...

Автоматизация на управлението на производството

21-08-2015

За всички е известно, че успехът на проекта за автоматизация на управлението на производството се определя от три компонента – желанието на ръководителя на предприятието да постигне резултат, компетен...