Home

25 години традиции в управленските системи и технологии

Интерактивно управление на производството с TECHNOCLASS Navigator

ERP система на Л-КЛАС управлява производството на Анса Борима

Приключи реализацията на проекта за разработка и внедряване на ERP система за управление на бизнеса в Анса Борима. Системата автоматизира управлението на технологичната подготовка на производството, планирането и управлението на основното производство на предприятието, оперативното управление на производствените поръчки вътре в цеховете, управлението на продажбите, снабдяването. Системата включва и управление на финасово-счетоводната дейност на фирмата.
Прочети повече

Л -КЛАС с висока оценка за иновационен капацитет

  Л-КЛАС получи висока оценка за иновационен капацитет на база инструмента IMP3rove, разработен от водещата консултантска компания A.T.Kearney по инициатива на Европейската комисия. Оценката е извършена на база 868 компании от сектор компютърно програмиране и консултиране и свързани с тях дейности, от всички държави, от всички възрастови групи и всички размери. По време на оценката
Прочети повече

TECHNOCLASS Sales вече е СУПТО

  TECHNOCLASS Sales е вписан в Публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговски обекти. TECHNOCLASS Sales управлява продажбите, за които има изискване за издаване на фискален бон съгласно изискванията на Наредба Н-18. След промените в Наредбата, влезли в сила от 29 март 2019 дружествата, които извършват продажби в брой и използват
Прочети повече

Л-КЛАС участва в конференцията “Дигиталният свят – днес и утре”

На 10 юни 2019 в София Тех Парк се проведе Черноморската конференция “Дигиталният свят – днес и утре”. На събитието управителят на Л-КЛАС Йосиф Леви гостува като лектор и представи пред аудиторията съвременни методи и технологични иновации за управление на производствения процес чрез ERP и MES система “Техноклас”. Йосиф Леви запозна присъстващите с успешни практики
Прочети повече

Л-КЛАС проведе семинар “Учебен цех за управление на производството”

На 6 юни в гр. София Л-Клас проведе семинар, на който представи възможностите на ERP и MES система “Техноклас” за управление на производството. На събитието присъстваха ръководители и водещи специалисти на предприятия от машиностроителната, металообработващата, мебелната, приборостроителната промишленост и полиграфията. В рамките на лекционния блок водещият лектор Йосиф Леви запозна присъстващите със спецификите при управление
Прочети повече

MAK-Хотел е регистриран в НАП в съответствие с изискванията на Наредба Н-18

Л-КЛАС регистрира системата за управление на хотелски комплекси, ресторанти, магазини и столово хранене „МАК-Хотел” в НАП съгласно изискванията на Наредба Н-18. „МАК-Хотел” е вписан в Публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговски обекти. След внедряване на новата версия, потребителите на системата ще могат да управляват продажбите, за които има изискване за
Прочети повече

ДКС Новосибирск вече управлява производството с TECHNOCLASS

  Завърши внедряването на ТЕХНОКЛАС в Новосибирското предприятие за Диелектрически системи. В този проект ТЕХНОКЛАС е интегриран със SAP. Горното ниво на управление на бизнеса е в SAP, а производственото в ТЕХНОКЛАС. Получените поръчки за производство ТЕХНОКЛАС управлява по производствени линии. За целите на управлението на производството в реално време линиите са свързани със система
Прочети повече

Нови възможности за закупуване на ERP система с европейски средства

През ноември 2019 се очаква да стартира процедура „Дигитализация на МСП”, чрез която фирмите ще имат възможност да придобият ERP системи за управление на бизнеса. Основната цел на процедурата е Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализирани ИКТ услуги Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, които развиват своята
Прочети повече

Вакуум Ел Систем избра TECHNOCLASS за управление на своето производство

Проектът предвижда освен внедряване на базовата функционалност на ERP и MES система ТECHNOCLASS, използването на стационарни и мобилни терминали за управление производството. Ще бъде приложена методика за безлюдно управление на складовете. Вакуум Ел Систем е първият клиент, който още в началото на проекта ще започне работа с новия модул PDM Технолог за управление на подготовката
Прочети повече

Изключителен интерес към обучението на Л-КЛАС в гр. Созопол

На 27 и 28 септември в гр. Созопол Л-Клас проведе обучение на потребителите на система „Техноклас” на тема „Учебен цех за управление на производството”. На събитието присъстваха ръководители на предприятия, заместник-директори по производство, търговски директори, ръководители на производствените отдели и администратори. В рамките на лекционния блок водещият Йосиф Леви запозна присъстващите с алгоритмите за автоматизация
Прочети повече

За Л-Клас

“Л-Клас” ООД е консултантска и ИТ компания, разработчик и внедрител на комплексни информационни системи за управление на бизнеса на база ERP и MES система Техноклас.

Прилагайки най-добрите световни практики за управление и собствено know-how решенията на “Л-Клас” подобряват ефективността на производството и управлението в предприятия с различен обхват и размер на бизнеса.

Утвърдената методика за внедряване на Л-Клас гарантира реализацията на проектите в планираните срокове и получаване на първи резултати и ефект за клиента още преди края на внедряването.

 

Блог

ERP система в обувно предприятие

  Eфективността на ERP системата в едно предприятие зависи от това доколко обхваща бизнес процесите и дали отразява специфичните особености на неговото производство. За успешното управление на предприятие от обувната
Прочети повече

Как да управляваме производството на хидравлични изделия?

  За да управлява едно предприятие за хидравлични изделия ефективно своето производство, е необходимо в процеса на автоматизация да реши няколко основни задачи: Пълна проследимост на производството за всяко едно
Прочети повече

ERP или MES? Къде да търсим ефекта от оптимизацията на управлението на производството?

  Кратка история Главният цех в едно машиностроително предприятие винаги беше пренатоварен, винаги имаше много работа, а предприятието  не беше доволно от своите резултати. След внедряването на комплексна ERP и
Прочети повече

От десктопа на програмиста

PDM Технолог

  PDM Технолог е новият модул на система „Техноклас”, който обезпечава управлението на информацията за изделието. Изделията могат да бъдат, както различни сложни технически обекти (машини, автомобили и др.), така
Прочети повече

Изкуствен интелект в Техноклас

  “Л-Клас” разширява функционалния обхват на мобилното приложение Technoclass Mobile с функцията terminal chatbot. Чрез нея потребителите ще комуникират гласово със система Тechnoclass. По този начин търговецът, шофирайки ще разговаря
Прочети повече

Публикации

Йосиф Леви: “Подпомагаме предприятията в повишаване на ефективността на бизнес процесите”

  Компанията има дългогодишен опит в разработване и внедряване на ERP/MES-системи TECHNOCLASS. Какво е тяхното предназначение и какви възможности открива пред ползвателите им? Първоначално, TECHNOCLASS беше разработен като система за
Прочети повече

Андрей Беляков: “Врeмето ни принуждава да бъдем ефективни”

  В началото на октомври компания „ДКС” представи новия си проект – MES-система, реализиран на основата на система „Техноклас”. В резултат на работата се създаде действително ефективен инструмент за автоматизирано
Прочети повече

Автоматизация на управлението на производството

  За всички е известно, че успехът на проекта за автоматизация на управлението на производството се определя от три компонента – желанието на ръководителя на предприятието да постигне резултат, компетентността
Прочети повече

Изстрел в целта

  Военната индустрия отдавна не е изолирана от света, а „Арсенал” – Казанлък са по-напред от редица български публични компании, щом става въпрос за системи за управление на бизнеса. Неспециализираната
Прочети повече

ERP система TECHNOCLASS допринася за конкурентноспособността на Сентилион

  Сентилион ООД е иновативна фирма за производство на електронни модули с приложение в медицината и системите за обработка на видеосигнали. Стратегията на компанията е да запази ръста на инвестициите
Прочети повече

ERP – базова концепция за управление на бизнеса

  Определение ERP система наричаме единна, ползваща обща база данни и комуникационна среда, система от функционални средства, обхваща всички аспекти от управлението на фирмата и осигуряваща на служителите от всички
Прочети повече
obrabotkabg

Бърза обработка с ERP система ТЕХНОКЛАС на поръчки за промишлени услуги

  С развитието на дребносерийното производство, свързано с множество специфични изисквания на клиента, с нарастващи темпове се развиват т.н. “промишлени услуги”. За нуждите на настоящето изложение “промишлена услуга” ще наричаме
Прочети повече

Ефектът от внедряването на “Техноклас” е увеличаване на производителността, оптимизация на производството и подобрени финасови резултати

  Компанията „Пневматика-Серта” АД е създадена през далечната 1964 г. като част от ДСО „Хидравлика”. Приватизирана е от РМД. През 2003 г. става 100% собственост на френската Serta SAS. Оттогава
Прочети повече

За етапите на внедряване на ERP система (с усмивка)

В предишния брой на безкрайно уважаваното от мене списание “Счетоводство & компютри” се постарах да дам кратко и достъпно определение на концепцията ERP и реализиращите я продукти. За моя радост
Прочети повече

Недялко Тодоров, директор “Развитие, маркетинг и продажби” на “Л-Клас” ООД: Добрите учители са най-невероятният ми късмет

  ВЪЗХОДЯЩАТА КАРИЕРА Тодоров цитира имената на своите учители, за да подчертае най-важния “късмет” в живота си. “Винаги съм имал невероятно добри Учители (с главна буква) – още от първи
Прочети повече

Бюлетин

Регистрирайте се за нашия бюлетин, за да сте винаги информирани за всички новини, предстоящи обучения и семинари!

Съгласие за обработка на лични данни*

3 + 4 =