Home

30 години иновации в управленските ERP и MES системи и технологии

TECHNOCLASS в полиграфически предприятия

Специализираното решение за управление на полиграфическо производство обхваща управлението на процесите от клиентската поръчка до машината. За всяка клиенстка поръчка системата определя срок за изпълнение, а процедурата оценява свободните материали, срок за доставка, натоварване на производствените ресурси и време за производство. прочети повече
Прочети повече

TECHNOCLASS в машиностроителни предприятия

Ключът към ефективното управление на производството в машиностроителноипредприятия е автоматизацията на планирането и отчета на производството. То е свързано със създаване и поддържане на конструкторска и технологична документация на изделията и управлението на нейните изменения. прочети повече
Прочети повече

TECHNOCLASS в обувно предприятие

Eфективността на ERP системата в едно предприятие зависи от това доколко обхваща бизнес процесите и дали отразява специфичните особености на неговото производство. За успешното управление на обувно предприятие системата трябва да решава редица специфични задачи, отличаващи елементите на обувното производство. прочети повече
Прочети повече

TECHNOCLASS в минна индустрия

Минната индустрия е сложен сектор с интензивни и рискови процеси и операции. Едно от най-важните предизвикателства в минната индустрия е навременната поддръжка на оборудването, така че постигането на производствени цели да не бъде възпрепятствано или поне загубите да бъдат сведени до минимум. прочети повече
Прочети повече

TECHNOCLASS в предприятия за облекла и текстилни изделия

Особеност в организацията на производството на трикотажни изделия е подготовката на заготовки и материали за шиене на партиди от 10 единици и придвижването на комплектовките от едно работно място на друго - до крайното място за опаковане. При своето движение всяка партида е съпроводена от RFID-карта за идендификация на партидата. прочети повече
Прочети повече

За Л-Клас

ERP системи

“Л-Клас” ООД е консултантска и ИТ компания, разработчик и внедрител на комплексни информационни системи за управление на бизнеса на база ERP и MES система TECHNOCLASS.

Прилагайки най-добрите световни практики за управление и собствено know-how, решенията на “Л-Клас” подобряват ефективността на производството и управлението в предприятия с различен обхват и размер на бизнеса.

Утвърдената методика за внедряване на “Л-Клас” гарантира реализацията на проектите в планираните срокове и получаване на първи резултати и ефект за клиента още преди края на внедряването.

Блог

Управление на качеството в TECHNOCLASS

  Управлението на качеството е неизменна част от процесите в едно производствено предприятие. То присъства на всеки етап от веригата доставка – производство – продажба – следпродажбено обслужване. Липсата на
Прочети повече

ERP система в обувно предприятие

  Eфективността на ERP системата в едно предприятие зависи от това доколко обхваща бизнес процесите и дали отразява специфичните особености на неговото производство. За успешното управление на обувно предприятие системата
Прочети повече

Как да управляваме производството на хидравлични изделия?

  За да управлява едно предприятие за хидравлични изделия ефективно своето производство, е необходимо в процеса на автоматизация да реши няколко основни задачи: ♦ Пълна проследимост на производството за всяко
Прочети повече

ERP или MES? Къде да търсим ефекта от оптимизацията на управлението на производството?

  Кратка история Главният цех в едно машиностроително предприятие винаги беше пренатоварен и винаги имаше много работа. Предприятието не беше доволно от своите резултати. След внедряването на комплексна ERP и
Прочети повече

От десктопа на програмиста

Нови възможности с TECHNOCLASS 4.0

В процес на разработка е TECHNOCLASS® 4.0 - новата версия на програмен продукт TECHNOCLASS. Тя работи с база данни Oracle® 12c с кодировка UTF-8, позволяваща работа с данни на официалните
Прочети повече
PDM Technolog

PDM Технолог с нов дизайн

  Развитието на новия модул на система “Техноклас” PDM Технолог е в своя финален етап. Модулът предоставя възможност за въвеждане и визуализация на комплексна информация за изделието на един работен
Прочети повече
схема rfid

Управление на производството с RFID карти

  Л-КЛАС подготвя проект за управление на производството с използване на RFID карти. Решението ще доведе до намаляване на употребата на хартия  в производството и натрупване на сделно заплащане в
Прочети повече

PDM Технолог

  PDM Технолог е новият модул на система „Техноклас”, който обезпечава управлението на информацията за изделието. Изделията могат да бъдат, както различни сложни технически обекти (машини, автомобили и др.), така
Прочети повече
izkustven-intelekt-technoclass

Изкуствен интелект в Техноклас

  Л-КЛАС разширява функционалния обхват на мобилното приложение Technoclass Mobile с функцията terminal chatbot. Чрез нея потребителите ще комуникират гласово със система Тechnoclass. По този начин търговецът, шофирайки ще разговаря
Прочети повече

Публикации

Yosif Levi-Technoclass

Йосиф Леви: “Подпомагаме предприятията в повишаване на ефективността на бизнес процесите”

  Компанията има дългогодишен опит в разработване и внедряване на ERP/MES-системи TECHNOCLASS. Какво е тяхното предназначение и какви възможности открива пред ползвателите им? Първоначално, TECHNOCLASS беше разработен като система за
Прочети повече
andrey beliakov - technoclass

Андрей Беляков: “Врeмето ни принуждава да бъдем ефективни”

В началото на октомври компания „ДКС” представи новия си проект – MES-система, реализиран на основата на система „Техноклас”. В резултат на работата се създаде действително ефективен инструмент за автоматизирано управление
Прочети повече
Yosif Levi-Technoclass

Автоматизация на управлението на производството

Успехът на автоматизация на управлението на производството За всички е известно, че успехът на проекта за автоматизация на управлението на производството се определя от три компонента. Това са желанието на
Прочети повече
arsenal-technoclass

Изстрел в целта

  Военната индустрия отдавна не е изолирана от света, а „Арсенал” – Казанлък са по-напред от редица български публични компании, щом става въпрос за системи за управление на бизнеса. Неспециализираната
Прочети повече

ERP система TECHNOCLASS допринася за конкурентоспособността на Сентилион

За фирмата Сентилион ООД е иновативна фирма за производство на електронни модули с приложение в медицината и системите за обработка на видеосигнали. Стратегията на компанията е да запази ръста на
Прочети повече

ERP – базова концепция за управление на бизнеса

  Определение за ERP ERP система наричаме единна, ползваща обща база данни и комуникационна среда, система от функционални средства, обхваща всички аспекти от управлението на фирмата и осигуряваща на служителите
Прочети повече
obrabotkabg

Бърза обработка с ERP система ТЕХНОКЛАС на поръчки за промишлени услуги

Какво е “промишлена услуга”? С развитието на дребносерийното производство, свързано с множество специфични изисквания на клиента, с нарастващи темпове се развиват т.н. “промишлени услуги”. За нуждите на настоящето изложение “промишлена
Прочети повече

Ефектът от внедряването на “Техноклас” е увеличаване на производителността, оптимизация на производството и подобрени финасови резултати

  Компанията „Пневматика-Серта” АД е създадена през далечната 1964 г. като част от ДСО „Хидравлика”. Приватизирана е от РМД. През 2003 г. става 100% собственост на френската Serta SAS. Оттогава
Прочети повече

За етапите на внедряване на ERP система (с усмивка)

  В предишния брой на безкрайно уважаваното от мене списание “Счетоводство & компютри” се постарах да дам кратко и достъпно определение на концепцията ERP и реализиращите я продукти. За моя
Прочети повече

Недялко Тодоров, директор “Развитие, маркетинг и продажби” на “Л-Клас” ООД: Добрите учители са най-невероятният ми късмет

  ВЪЗХОДЯЩАТА КАРИЕРА Тодоров цитира имената на своите учители, за да подчертае най-важния “късмет” в живота си. “Винаги съм имал невероятно добри Учители (с главна буква) – още от първи
Прочети повече

Последни новини

Управление на качеството в TECHNOCLASS

Управление на качеството в TECHNOCLASS

  Управлението на качеството е неизменна част от процесите в едно производствено предприятие. То присъства на всеки етап от веригата…
Прочети повечеarrow_forward
Управление на производството в цех за металообработка

Управление на производството в цех за металообработка

  На 16 юни 2022 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Управление на производството в цех за металообработка”. Водещият лектор Йосиф…
Прочети повечеarrow_forward
Планиране и отчет на производството на пластмасови изделия

Планиране и отчет на производството на пластмасови изделия

  На 14 април 2022 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Планиране и отчет на производството на пластмасови изделия”. Бяха представени…
Прочети повечеarrow_forward

Бюлетин

Регистрирайте се за нашия бюлетин, за да сте винаги информирани за всички новини, предстоящи обучения и семинари!

    Съгласие за обработка на лични данни*

    13 + 10 =