Home

30 години иновации в управленските системи и технологии

Управление на качеството в TECHNOCLASS

  Управлението на качеството е неизменна част от процесите в едно производствено предприятие. То присъства на всеки етап от веригата доставка – производство – продажба – следпродажбено обслужване. Липсата на ефективен контрол на качеството може да доведе до сериозни последици за бизнеса, свързани с необходимостта от преработката или изтеглянето на продукти, до отлив на клиенти
Прочети повече

ИКТ системи и решения с европейско финансиране за МСП

  Във връзка с предстоящото откриване на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”, Л-КЛАС предлага специални условия за придобиване на системи и решения за управление на бизнес процесите в малки и средни предприятия. Повече информация за предстоящата процедура можете да намерите на следния Л-КЛАС
Прочети повече

Управление на производството в цех за металообработка

  На 16 юни 2022 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Управление на производството в цех за металообработка”. Водещият лектор Йосиф Леви представи пред участниците спецификите и основните предизвикателства в управлението на цех за металообработка. Бяха разгледани основните цели за постигане на ефективно управление на производството и конкретните задачи за тяхното изпълнение. Участниците се запознаха с
Прочети повече

Планиране и отчет на производството на пластмасови изделия

  На 14 април 2022 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Планиране и отчет на производството на пластмасови изделия”. Бяха представени обемно, календарно и оперативно планиране на пластмасовото производство, различните модели на планиране, приоритетите и критериите за разпределяне на наряди в производството. Темите на уебинара включваха и планирането на доставките и кооперациите. За отчета на производството
Прочети повече

Сключен договор за БФП

На 21.03.2022 “Л-Клас” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.089-4555-C01 “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд
Прочети повече

Л-КЛАС проведе уебинар за управление на производството с MES

  На 25 ноември 2021 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Управление на производството в цеха с MES”. Водещият лектор Йосиф Леви представи функционалните задачи, определящи една система като MES система. Бяха разгледани различни модели на оперативното планиране в цеха, приоритетите и критериите за разпределяне на наряди в производството. Участниците се запознаха с възможностите за отчитане
Прочети повече

Управление на производството чрез автоматизирано събиране на данни

  На 16 септември 2021 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Управление на производството чрез автоматизирано събиране на данни”. Ефективно управление на производството е немислимо без получаване в реално време на данни от производството. Именно събирането на актуални данни е предпоставка за вярно планиране на производствените поръчки, за вярно разпределение на операциите по машини и хора,
Прочети повече

Цифрова трансформация в мебелното производство

  На 22 юли 2021 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Цифрова трансформация в мебелното производство”. Водещият лектор Йосиф Леви запозна участниците в уебинара със специфични аспекти от технологичната подготовка на производството в мебелни предприятия. Беше обърнато внимание на създаването на структури на изделия по детайли и комплекти детайли, нормирането на материали и нормиране на труда.
Прочети повече

Л-Клас представи ERP и MES в предприятия за пластмасово производство

   На 22 април 2021 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Цифровизация на производството на пластмасови изделия с ERP и MES”. Водещият лектор Йосиф Леви представи пред ръководители и водещи специалисти по управление на производството процесите по нормиране на материали, нормиране на труд и създаване на технологични маршрути за производството на пластмасови изделия. Бяха разгледани формирането
Прочети повече

PDM Технолог е новият модул на система TECHNOCLASS

  Новия модул на система „Техноклас“ – “PDM Технолог” е иновативно решение за управление жизнения цикъл на изделията. Отличава се с интуитивен дизайн и предоставя възможност за въвеждане и визуализация на комплексна информация за изделието от една оперативна задача. Поддържа информация за основните и спомагателни материали, заготовка и разходните норми на материали, разцеховка и технологична
Прочети повече

За Л-Клас

 

“Л-Клас” ООД е консултантска и ИТ компания, разработчик и внедрител на комплексни информационни системи за управление на бизнеса на база ERP и MES система TECHNOCLASS.

Прилагайки най-добрите световни практики за управление и собствено know-how, решенията на “Л-Клас” подобряват ефективността на производството и управлението в предприятия с различен обхват и размер на бизнеса.

Утвърдената методика за внедряване на “Л-Клас” гарантира реализацията на проектите в планираните срокове и получаване на първи резултати и ефект за клиента още преди края на внедряването.

Блог

Управление на качеството в TECHNOCLASS

  Управлението на качеството е неизменна част от процесите в едно производствено предприятие. То присъства на всеки етап от веригата доставка – производство – продажба – следпродажбено обслужване. Липсата на
Прочети повече

ERP система в обувно предприятие

  Eфективността на ERP системата в едно предприятие зависи от това доколко обхваща бизнес процесите и дали отразява специфичните особености на неговото производство. За успешното управление на обувно предприятие системата
Прочети повече

Как да управляваме производството на хидравлични изделия?

  За да управлява едно предприятие за хидравлични изделия ефективно своето производство, е необходимо в процеса на автоматизация да реши няколко основни задачи: Пълна проследимост на производството за всяко едно
Прочети повече

ERP или MES? Къде да търсим ефекта от оптимизацията на управлението на производството?

  Кратка история Главният цех в едно машиностроително предприятие винаги беше пренатоварен, винаги имаше много работа, а предприятието  не беше доволно от своите резултати. След внедряването на комплексна ERP и
Прочети повече

От десктопа на програмиста

PDM Technolog

PDM Технолог с нов дизайн

  Развитието на новия модул на система “Техноклас” PDM Технолог е в своя финален етап. Модулът предоставя възможност за въвеждане и визуализация на комплексна информация за изделието на един работен
Прочети повече
схема rfid

Управление на производството с RFID карти

  Л-КЛАС подготвя проект за управление на производството с използване на RFID карти. Решението ще доведе до намаляване на употребата на хартия  в производството и натрупване на сделно заплащане в
Прочети повече

PDM Технолог

  PDM Технолог е новият модул на система „Техноклас”, който обезпечава управлението на информацията за изделието. Изделията могат да бъдат, както различни сложни технически обекти (машини, автомобили и др.), така
Прочети повече
izkustven-intelekt-technoclass

Изкуствен интелект в Техноклас

  Л-КЛАС разширява функционалния обхват на мобилното приложение Technoclass Mobile с функцията terminal chatbot. Чрез нея потребителите ще комуникират гласово със система Тechnoclass. По този начин търговецът, шофирайки ще разговаря
Прочети повече

Публикации

Yosif Levi-Technoclass

Йосиф Леви: “Подпомагаме предприятията в повишаване на ефективността на бизнес процесите”

  Компанията има дългогодишен опит в разработване и внедряване на ERP/MES-системи TECHNOCLASS. Какво е тяхното предназначение и какви възможности открива пред ползвателите им? Първоначално, TECHNOCLASS беше разработен като система за
Прочети повече
andrey beliakov - technoclass

Андрей Беляков: “Врeмето ни принуждава да бъдем ефективни”

В началото на октомври компания „ДКС” представи новия си проект – MES-система, реализиран на основата на система „Техноклас”. В резултат на работата се създаде действително ефективен инструмент за автоматизирано управление
Прочети повече
Yosif Levi-Technoclass

Автоматизация на управлението на производството

Успехът на автоматизация на управлението на производството За всички е известно, че успехът на проекта за автоматизация на управлението на производството се определя от три компонента. Това са желанието на
Прочети повече
arsenal-technoclass

Изстрел в целта

  Военната индустрия отдавна не е изолирана от света, а „Арсенал” – Казанлък са по-напред от редица български публични компании, щом става въпрос за системи за управление на бизнеса. Неспециализираната
Прочети повече

ERP система TECHNOCLASS допринася за конкурентноспособността на Сентилион

  Сентилион ООД е иновативна фирма за производство на електронни модули с приложение в медицината и системите за обработка на видеосигнали. Стратегията на компанията е да запази ръста на инвестициите
Прочети повече

ERP – базова концепция за управление на бизнеса

  Определение за ERP ERP система наричаме единна, ползваща обща база данни и комуникационна среда, система от функционални средства, обхваща всички аспекти от управлението на фирмата и осигуряваща на служителите
Прочети повече
obrabotkabg

Бърза обработка с ERP система ТЕХНОКЛАС на поръчки за промишлени услуги

Какво е “промишлена услуга”? С развитието на дребносерийното производство, свързано с множество специфични изисквания на клиента, с нарастващи темпове се развиват т.н. “промишлени услуги”. За нуждите на настоящето изложение “промишлена
Прочети повече

Ефектът от внедряването на “Техноклас” е увеличаване на производителността, оптимизация на производството и подобрени финасови резултати

  Компанията „Пневматика-Серта” АД е създадена през далечната 1964 г. като част от ДСО „Хидравлика”. Приватизирана е от РМД. През 2003 г. става 100% собственост на френската Serta SAS. Оттогава
Прочети повече

За етапите на внедряване на ERP система (с усмивка)

  В предишния брой на безкрайно уважаваното от мене списание “Счетоводство & компютри” се постарах да дам кратко и достъпно определение на концепцията ERP и реализиращите я продукти. За моя
Прочети повече

Недялко Тодоров, директор “Развитие, маркетинг и продажби” на “Л-Клас” ООД: Добрите учители са най-невероятният ми късмет

  ВЪЗХОДЯЩАТА КАРИЕРА Тодоров цитира имената на своите учители, за да подчертае най-важния “късмет” в живота си. “Винаги съм имал невероятно добри Учители (с главна буква) – още от първи
Прочети повече

Бюлетин

Регистрирайте се за нашия бюлетин, за да сте винаги информирани за всички новини, предстоящи обучения и семинари!

Съгласие за обработка на лични данни*

7 + 9 =