TECHNOCLASS Cloud

TECHNOCLASS Cloud

TECHNOCLASS Cloud е услуга на Л-КЛАС, чрез която потребителите използват възможностите на системата за управление на бизнеса TECHNOCLASS в облака.

TECHNOCLASS Cloud е достъпен от всяка точка на света посредством уеб браузер и налична интернет връзка. Системата е ситуирана в специализиран център за данни, осигуряващ многостепенна защита на информацията, сигурност и по-висока производителност.

TECHNOCLASS Cloud предоставя достъп до възможностите на ERP система от висок клас на достъпна цена. Без разходи за хардуерно оборудване и неговата поддръжка, базов и системен софтуер, лицензи и продължително внедряване! При експлоатация на TECHNOCLASS в облака фирмите заплащат единствено абонаментна такса, в зависимост от своите индивидуални нужди и динамиката на техния бизнес. Л-КЛАС се грижи потребителите на TECHNOCLASS Cloud да имат достъп винаги до последната актуална версия на системата, предоставя ежедневно архивиране на техните данни и възстановяването им от архивно копие при нужда.

Основни функции на Technoclass в облака

CRM

 

 

Поддържане на единна база данни за контрагентите и на МНОЖЕСТВЕНИ класификатори;

Маркетингови дейности;

Търговска кореспонденция, поръчки, оперативна обработка и анализ, планови калкулации;

Управление на продажбите;

Управление на снабдяването;

Активно усъвършенстване.

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОДГОТОВКА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

 

Функционалността включва:

• Създаване и поддържане на структури на изделията;

• Проектиране на технологии;

• Нормиране на материалния разход и разцеховка;

• Нормиране на продължителност и трудоемкост на технологичните операции;

• Класификатор;

• Управление на подготовката на производството.

ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

 

Функционалността обхваща процесите по:

• Планиране и оперативно управление на производството;

• Натоварване на оборудването;

• Отчитане на производствените поръчки;

• Управление на складовото стопанство;

• Икономически аспекти на производството;

• Оперативно планиране на производството в цеха;

• Оперативно диспечиране и отчитане на производствените наряди.

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕМОНТИТЕ И СЕРВИЗНАТА ДЕЙНОСТ

 

 

Функционалността обхваща всички бизнес процеси на управление на техническото обслужване и ремонтите на основните производствени фондове, в това число:

• Идентификация на единиците оборудване и информация за тях;

• Списък на проверките за установяване на техническото състояние;

• Йерархична структура на обектите; проектиране на процесите на ремонтите;

• Определяне на планова себестойност на ремонтите;

• Ведомост на дефектите и съобщения за необходимите ремонти;

• Планиране на ремонтите на база междуремонтен ресурс, планове и отчети за натоварване на оборудването;

• Диспечиране на ордери и наряди за ремонти;

• Управление на складове и доставки на резервни части, инструменти, екипировка, материали;

• Изчисляване на фактическата себестойност на ремонтите и сравнение с плановата.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

 

Функционалността включва:

• Входящ контрол на материали и изделия

Операционен контрол чрез контролно-измервателни операции

Диагностичен контрол на рекламирани изделия

Съставяне на отчети и ABC анализи за брак

Управление на записите за контрол на качеството

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИТИЯТА

 

Направлението обхваща дейности по:

• Дефиниране на събития, на незабавни или отложени реакции на тяхното възникване

Изпълнение на процедури, разпращане по различни комуникационни канали на съобщения до адресати от зададени списъци, комбинация на двете възможности.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

 

TECHNOCLASS Cloud поддържа управлението на системни и външни документи и включва дейностите:

Създаване на документи;

Регистрация на документи със статус “в процес на съгласуване”, “съгласувани”, “утвърдени”;

Поддръжка на редакции на документи;

Определяне на маршрути и срокове на съгласуване;

Класификация на документи;

Разпращане на съобщения и документи за съгласуване по електронна поща.

ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

 

TECHNOCLASS Cloud включва в обхвата си пълноценна финансово-счетоводна система:

Главна книга

Анализ

Доставчици

Клиенти

Материали

Банка

Каса

Дълготрайни активи

Себестойност

Бюлетин

Регистрирайте се за нашия бюлетин, за да сте винаги информирани за всички новини, предстоящи обучения и семинари!

    Съгласие за обработка на лични данни*

    10 + 9 =