Дигитално лято 2020 стартира с първия уебинар

 

Уебинар на Л-Клас за подготовка на производствотоНа 25 юни 2020 Л-Клас проведе първия обучителен уебинар от инициативата “Дигитално лято 2020” за управление на технологичната подготовка на производството.

Водещият лектор Йосиф Леви представи пред аудиторията 8 типа структури на изделията, създаването на рецепта,  конструкторска и групова спецификация.

Бяха разгледани процесите на създаване на модификация на изделие и нормиране на разхода на основен материал и заготовка.  Беше демонстрирано и проектирането на разцеховка, на индивидуални, типови и групови маршрутни технологии.

В края на уебинара на участниците бяха демонстрирани примери за управление на технологичната подготовка на производството от “жива” софтуерна система.

Участие в този уебинар взеха представители на фирми от различни отрасли на индустрията – машиностроене, металообработка, производство на пластмасови изделия и др.

Предстоящите уебинари от инициативата “Дигитално лято 2020” ще се провеждат четвъртък през следващите летни месеци. Основен акцент ще бъде управление на производството. Уебинарите ще проследят целия процес от подготовката на производството, през планирането и отчитането на производството до експедицията на крайната продукция.