Дигитално лято 2020 завърши с уебинар за потребители на TECHNOCLASS

 

webinar ucheben ceh

На 24 и 25  септември 2020 Л-КЛАС закри инициативата “Дигитално лято 2020” с обучителен уебинар за предприятия-потребители на система “Техноклас”.

Водещият лектор Йосиф Леви представи пред участниците новата версия на система “Техноклас” с обновен интерфейс и нови функционални възможности. Бяха представени новите версии на модула за управление на технологична подготовка на производството “PDM Технолог” и интерактивната графична схема “Техноклас Навигатор” за планиране, диспечиране и отчитане на ремонтите и сервизното обслужване.

Презентирано беше използването на RFID карти, мобилни и стационарни терминали в управлението на материалния поток в складовете и производствените цехове. Изключителен интерес сред предприятията предизвика новата функционалност Technoclass Operation Control с използване на индивидуални терминали. С функционалността се управлява отчитането на производствените наряди, регистрирането на престоите на машините и повикванията към обслужващите подразделения.

Петър Иванов, директор “Внедряване и поддръжка” в “Л-Клас” и Васил Григоров, бизнес консултант, демонстрираха новия интерфейс на “Техноклас” и новите функционални решения с примери от “жива” софтуерна система.

Втората част на уебинара премина в обсъждане на конкретни казуси на участниците. Те представиха проектите за автоматизация на управлението на производството на своите предприятия. Съвместно с консултантите на “Л-Клас” и останалите участници обсъдиха текущи проекти, решения и възможности за подобрение.

Участие в уебинара взеха представители на “Серта България” АД, “Арсенал” АД, “Бъдещност” АД, “Сентилион” ООД, “Импулс” АД, “Капрони” АД, “Гамакабел” АД, “Еловица 1895” АД, “Вакуум Ел Систем” ООД, ЕТ “Благой Ангелов – Колорадо” и др.

В рамките на инициативата “Дигитално лято 2020”  Л-КЛАС проведе 7 тематични web семинари за управление на производството. Уебинарите бяха насочени към малки и средни предприятия от различни сектори на индустрията. Повишаването на знанията и ключовите компетенции на отговорните специалисти за управление на производството с използване на ERP и MES система е водеща мисия на Л-КЛАС.