Л-Клас взе участие на международно изложение в Москва

 

От 24 март до 26 март 2015 “Л-Клас” ООД взе участие в международно специализирано изложение “Автоматизация. Отраслови решения” в Москва, Русия.

В рамките на изложението г-н Йосиф Леви, управител на “Л-Клас”, проведе шест обучения за управление на производството от поръчка до машина. Основно внимание беше отделено на управление на екструзионното производство, управление на машиностроителното производство и управление на техническото обслужване и ремонтите.

Участниците се запознаха с най-новите проекти за автоматизация на управлението на производството в предприятия от машиностроителната, приборостроителната, преработващата, химическата и военна индустрия. Представени бяха и резултатите от използването на комплексната система за управление на производството “Техноклас”.