Планиране и отчет на производството на пластмасови изделия

 

webinar plasticНа 14 април 2022 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Планиране и отчет на производството на пластмасови изделия”.

Бяха представени обемно, календарно и оперативно планиране на пластмасовото производство. Особено внимание беше обърнато на различните модели на планиране, приоритетите и критериите за разпределяне на наряди в производството.

Темите на уебинара включваха и планирането на доставките и кооперациите.

За отчета на производството на пластмасови изделия бяха представени няколко модела. Възможностите за отчет на производатвото са чрез директна връзка с машината, с мобилен терминал, със стационарен терминал, с индивидуален терминал и чрез RFID/NFC карти.

Участниците се запознаха със спецификите на вече реализирани проекти в предприятия за производство на пластмасови изделия и компоненти.