Проведе се уебинарът за управление на ремонтите

 

уехноклас управление ремонтиНа 16 юли 2020 Л-КЛАС проведе обучителен уебинар за управление на ремонтите и техническото обслужване на оборудването. Уебинарът е част от инициативата на Л-КЛАС “Дигитално лято 2020“.

Водещият лектор Петър Иванов представи управлението на ремонтите, изпълнявани от собствено звено и от външен изпълнител, управлението на рекламациите и паспорта на оборудването.

Част от темите на уебинара включваха планирането на ремонти във функция на основното производство и на база календарен междуремонтен ресурс и диспечирането на ремонтната дейност.  Представено беше и софтуерно решение за изпращане на уведомление до ремонтното звено от работното място в цеха посредством индивидуален терминал.

В края на уебинара на участниците бяха демонстрирани примери за управление на ремонтите от “жива” софтуерна система.

Участие в уебинара взеха представители на фирми за производство на хладилна техника, на кабели и проводници, на взривни вещества, на електронни и мехатронни компоненти и др.

Уебинарите от инициативата “Дигитално лято 2020” се провеждат всеки четвъртък. Основен акцент в тях е управление на производството. Уебинарите проследяват целия процес от подготовката на производството, през планирането и отчитането на производството до експедицията на крайната продукция.