Проведе се уебинарът за планиране на производството

 

На 02 юли 2020 Л-КЛАС проведе обучителен уебинар за планиране на производството. Уебинарът е част от инициативата на Л-КЛАС “Дигитално лято 2020“. Участие в него взеха представители на фирми от различни отрасли на индустрията –  машиностроене, металообработка, производство на пластмасови изделия и изделия от дървен материал, производство на медицински инструменти, производство на хладилна техника, производство на облекло и др.

Водещият лектор Йосиф Леви представи пред аудиторията 18 процедури за планиране в различните типове производства.

Бяха демонстрирани и планиранията на доставките и кооперациите, както и специфичното планиране при променящ се производствен ресурс.  Бяха показани и спецификите на MRP  и АPS планиране в дискретното производство, комбинацията от двете планирания и приложимостта им в съответните типове производство.

В края на уебинара на участниците бяха демонстрирани примери за планиране на производството от “жива” софтуерна система.

Уебинарите от инициативата “Дигитално лято 2020” се провеждат всеки четвъртък. Основен акцент в тях е управление на производството. Уебинарите проследяват целия процес от подготовката на производството, през планирането и отчитането на производството до експедицията на крайната продукция.