Семинар "Ефективно управление на производството"

 

На 27 февруари 2014 в София Л-Клас и Оракъл България проведоха семинар на тема “ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ОТ СИТУАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА РЪКОВОДИТЕЛЯ”.

Участниците бяха запознати с принципи и методи за оптимално управление на производството с използване на “Ситуационен център на ръководителя” и „Система за събиране на данни”. Беше демонстрирано действието на тези системи, интегрирането им в комплексните системи за управление на предприятието и ефективността от тяхното използване.

Г-н Георги Терзийски от Оракъл България представи новия интегриран продукт на Оракъл “Database Appliance X4-2”. Продуктът съчетава сървъри, магнитно-дискова система памет, система за управление на бази данни и сървър на приложението. Продуктът е предназначен за базиране и експлоатация на интегрирани системи за управление на бизнеса

Гост-лекторът Светослав Ушатов от компанията „Оскар Ел” ООД представи съвременни средства за връзка с управляващите производството технически системи и непосредствено събиране от тях на данни, необходими за управление на производството.

Участие в семинара взеха изпълнителни, производствени и ИТ директори от водещи предприятия в България. Присъстваха представители на фирми за производство на пластмасови изделия, предприятия от машиностроителанат и приборостроителаната индустрия.

navigate_before
navigate_next