Семинар "Управление на техническото обслужване и ремонтите"

 

На 21 октомври 2014 година Oracle Bulgariа и Л-Клас проведоха в парк-хотел “Витоша” (София) семинар, посветен на управлението на техническото обслужване и ремонтите, като част от системите за управление на производството.

Г-н Йосиф Леви – управител на “Л-Клас” и водещ лектор на семинара, и г-н Теодор Огнянов – икономически мениджър на “Клас Софт” ООД запознаха участниците с процесите по:

• Планиране, управление и отчитане на техническото обслужване и ремонтите (ТОиР), в това число структура на обектите на ТОиР, проектиране на процесите на ТОиР, ведомости на дефекти на оборудването,  планиране на ТОиР, на доставките на резервни части, материали,  планова и фактическа себестойност на ТОиР.

• Управление на производството и технологичната подготовка на производство.

• Управление на производството в цеха

• Управление на производството с промишлени терминали и контролери

На семинара присъстваха  ръководители и водещи специалисти по управление на производството и ремонтната дейност от над 10 предприятия в България.