Семинар "Управление на производството от поръчката до машината"

 

На 04 юни 2014г. Л-Клас и Оракъл България проведоха в Стара Загора семинар на тема „Управление на производството от поръчка до машина-мисията възможна”.

На семинара, воден от Йосиф Леви, управител на Л-КЛАС, бяха представени съвременни методи и средства за ефективно управление на производството в промишлени предприятия.

Основният акцент на семинара и най-голям интерес сред участниците предизвика използването на терминални системи за управление на производството в цеха, в това число:

♦ управлението на материалните потоци в цеха

♦ контрол на изпълнението на производствените наряди и степента на изпълнение на цехови поръчки,

♦ управление на качеството на готовите изделия чрез контролни измервания с цифрови измервателни уреди

♦ следене статуса на машините чрез контролери

На семинара присъстваха директори и водещи специалисти на 11 предприятия от военната, машиностроителната, приборостроителната, преработващата и хранително-вкусовата промишленост от Стара Загора, Казанлък, Пловдив, Бургас, Кърджали.