Проведе се уебинарът за диспечиране и отчет на производството

 

На 9 юли 2020 Л-КЛАС проведе обучителен уебинар за диспечиране и отчет на производството. Уебинарът е част от инициативата на Л-КЛАС “Дигитално лято 2020“.

Водещият лектор Йосиф Леви представи пред аудиторията същността и етапите на диспечиране на производството, както и необходимите условията за неговата ефективност.

Бяха демонстрирани конвенционални и иновативни инструменти за диспечиране на производството. Представени бяха и различните начини за отчитане на производството – директивно, с мобилен терминал, със стационарен терминал, с индивидуален терминал, с директна връзка с машината и с RFID карти.

В края на уебинара на участниците бяха демонстрирани примери за диспечиране и отчитане на производството от “жива” софтуерна система.

Участие в уебинара взеха представители на фирми от различни отрасли на индустрията –  машиностроене, металообработка, производство на пластмасови изделия, производство на кабели и проводници, производство на етерични масла, производство на хладилна техника, производство на мебели и др.

Уебинарите от инициативата “Дигитално лято 2020” се провеждат всеки четвъртък. Основен акцент в тях е управление на производството. Уебинарите проследяват целия процес от подготовката на производството, през планирането и отчитането на производството до експедицията на крайната продукция.