Проведе се финалният уебинар на Дигитално лято 2020

 

софтуерни решения

На 30 юли 2020 Л-КЛАС проведе финалния обучителен уебинар от инициативата “Дигитално лято 2020“.

Водещият лектор Петър Иванов представи софтуерното решение за управление на технологичната подготовка на производството – PDM Технолог. Представена беше и интерактивната графична схема “Техноклас Навигатор” за планиране, диспечиране и отчитане на производството. Всичко това бе демонстрирано с примери от “жива” софтуерна система.

Петър Иванов показа различни терминални решения за отчитане на производството в реално време.  Демонстрирана беше и новата разработка Technoclass Operation Control за отчитане на нарядите за производство и престоите на машините. Чрез решението се изпраща уведомление до ремонтното звено от работното място в цеха посредством индивидуален терминал.

Участие в уебинара взеха представители на фирми за производство на хладилна техника, на кабели и проводници, на взривни вещества, на електронни и мехатронни компоненти и др.

Инициативата “Дигитално лято 2020” продължава с провеждането на индивидуални уъркшопи с участниците в уебинарите в периода 24-28 август 2020. Заявка за провеждането на такъв уъркшоп може да бъде направена на следния адрес.