Управление на производството с RFID карти

 

схема rfidЛ-КЛАС подготвя проект за управление на производството с използване на RFID карти. Решението ще доведе до намаляване на употребата на хартия  в производството и натрупване на сделно заплащане в реално време. Чрез решението също ще се отчита производството.

Управлението на материалните потоци чрез RFID карти води до осезаем икономически ефект. Проектът позволява партидно управление на материалните активи и пълна проследимост на материалния поток в производството.

Предвижда се пилотният проект да бъде реализиран в “РАЛФ Рингер” на една от линиите за шиене на саи. На по-късен етап решението ще бъде тиражирано в четирите завода на групата.