PDM Технолог

 

PDM Технолог е новият модул на система „Техноклас”, който обезпечава управлението на информацията за изделието. Изделията могат да бъдат, както различни сложни технически обекти (машини, автомобили и др.), така и отделни техни агрегати и възли.

Базовите функционални възможности на PDM Технолог обхващат:

 • управление съхранението на данни и документи
 • управление на работните потоци и процеси
 • управление на структурите на изделието
 • генериране на извадки и справки
 • механизъм за авторизация
 • проектиране на конструкторски спецификации
 • проектиране на групови спецификации
 • визуализация на скици и схеми
 • конфигуриране на изпълнения на изделие
 • проектиране на норма за основен материал и заготовка
 • проектиране на разцеховки
 • проектиране на маршрутни технологии
 • проектиране на групови технологии
 • издаване на заповеди за изменение

С PDM Технолог се осъществява проследяване на големи масиви от данни и инженерно-техническа информация, необходими на етапите на проектиране и производство, както и информация за поддръжката на експлоатацията, сервизирането и утилизацията на техническите изделия. PDM Технолог интегрира информация в различни формати и типове, предоставяйки я на потребителите в структуриран вид. Модулът работи не само с данни и текстови документи, но и с графични данни.

Чрез модула се създават конфигурации на производими изделия, маршрутни технологии и се съставят списъци от материали. Документите могат  да се визуализират на екраните на  мониторите. PDM Технолог предоставя възможност за групова работа на специалистите по проекта, а имено разглеждане в реално време и съвместно използване на фрагменти от общите информационни ресурси в предприятието.