Промоционални условия за TECHNOCLASS Navigator

 

От 20.11.2019 до 20.12.2019 Л-КЛАС предлага 40% отстъпка за придобиване на лицензи за интерактивната схема за управление на производството “Тechnoclass Navigator”.

„Техноклас – Навигатор” е интерактивна схема за управление на производството, която визуализира състоянието на поръчката и изпълнението на нейните етапи. С „Техноклас – Навигатор” планирате, диспечирате и отчитате производството, управлявате материалните и производствени потребности на поръчките. “Техноклас Навигатор” ви показва складовата наличност на материалите, заделените количества по ордери, дефицита и поръчките към доставчиците.

“Техноклас Навигатор” визуализира производствените операции (наряди), които предстоят да бъдат изпълненени.

“Техноклас Навигатор” сe предлага с лицензи за работно място. Един лиценз за работно място разрешава използването на функционалността “Техноклас Навигатор” от едно физическо работно място (компютър). Всеки потребител, притежаващ поименен лиценз за система “Техноклас” има право да работи с функционалността.

Промоционалните условия за валидни за потребители с активна абонаментна поддръжка за система “Техноклас”.