TECHNOCLASS Data Collection System

TECHNOCLASS Data Collection System

Data Collection System е новото функционално направление на система TECHNOCLASS, разработено от специалистите на “Л-Клас”. С използване на промишлени терминали, разположени в производствените участъци, предприятията управляват и отчитат в реално време изпълнението на цеховите поръчки и производствените наряди и контролират качеството на произведената продукция чрез цифрови измервателни уреди. Чрез вградени в оборудването контролери към ERP & MES система TECHNOCLASS се подава в реално време информация за текущото състояние на машината (активна, в престой, в авария, в настройка), нейната скорост, както и информация за количеството произведена продукция. В резултат на паралелната обработка на данните, постъпващи от машините и данните, въвеждани от работниците от промишлените терминали, системата предоставя достоверна и обективна оценка на ефективността, както на производствените машини (представена във вид на ОЕЕ диаграми), така и на производството, като цяло. Data Collection System е успешно внедрена в “Пневматика Серта” (Кърджали), “Капрони” (Казанлък), “ДКС” (Твер), “ЗММ Стомана” (Силистра), “Импулс” (Габрово), “Елекс Груп холдинг” (Варна).

Основни предимства

 

  • Осъществяване на непрекъснат мониторинг на производството и себестойността на продукцията и позволява незабавна реакция на всяко отклонение от нормата;
  • Оптимизиране на натоварването на машините и използването на материалите;
  • Осигуряване предсказуемост на производствения процес;
  • Конкурентни предимства при удовлетворяване на клиентските поръчки;
  • Бърза възвращаемост на технологичните инвестиции.

Бюлетин

Регистрирайте се за нашия бюлетин, за да сте винаги информирани за всички новини, предстоящи обучения и семинари!

Съгласие за обработка на лични данни*

12 + 10 =