TECHNOCLASS Data Collection System

TECHNOCLASS Data Collection System

 

Data Collection System е новото функционално направление на система TECHNOCLASS, разработено от специалистите на “Л-Клас”.

С използване на промишлени терминали, разположени в производствените участъци, предприятията управляват и отчитат в реално време изпълнението на цеховите поръчки и производствените наряди и контролират качеството на произведената продукция чрез цифрови измервателни уреди.

Чрез вградени в оборудването контролери към ERP & MES система TECHNOCLASS се подава в реално време информация за текущото състояние на машината (активна, в престой, в авария, в настройка), нейната скорост, както и информация за количеството произведена продукция.

В резултат на паралелната обработка на данните, постъпващи от машините и данните, въвеждани от работниците от промишлените терминали, системата предоставя достоверна и обективна оценка на ефективността, както на производствените машини (представена във вид на ОЕЕ диаграми), така и на производството, като цяло.

Data Collection System е успешно внедрена в “Серта България” (Кърджали), “Капрони” (Казанлък), “ДКС” (Твер), “ЗММ Стомана” (Силистра), “Импулс” (Габрово), “Елекс Груп холдинг” (Варна), “Колорадо” (Пазарджик), “ММ Механикс” (Драгор), “Анса Борима” (Троян), Балканкар ЗПДЕА Г.Костов (София).

 

Основни предимства

 

• Осъществяване на непрекъснат мониторинг на производството и себестойността на продукцията и позволява незабавна реакция на всяко отклонение от нормата;

• Оптимизиране на натоварването на машините и използването на материалите;

• Осигуряване предсказуемост на производствения процес;

• Конкурентни предимства при удовлетворяване на клиентските поръчки;

• Бърза възвращаемост на технологичните инвестиции.

Бюлетин

Регистрирайте се за нашия бюлетин, за да сте винаги информирани за всички новини, предстоящи обучения и семинари!

    Съгласие за обработка на лични данни*

    7 + 8 =