Участие в семинар

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Обучение
“УЧЕБЕН ЦЕХ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО”
24 -25 септември 2020

 

 

    Съгласие за обработка на лични данни*