Вакуум Ел Систем избра TECHNOCLASS за управление на своето производство

 

Проектът предвижда освен внедряване на базовата функционалност на ERP и MES система ТECHNOCLASS, използването на стационарни и мобилни терминали за управление производството. Ще бъде приложена методика за безлюдно управление на складовете.

Вакуум Ел Систем е първият клиент, който още в началото на проекта ще започне работа с новия модул PDM Технолог за управление на подготовката на производството. Чрез интерактивния графичен модул „TECHNOCLASS Навигатор” специалистите на завода ще планират, диспечират и отчитат производствените ордери по избрана клиентска поръчка и ще следят етапите на нейното изпълнение.

Вакуум Ел Систем развива своята производстена дейност в две направления – производство на изделия от листова стомана и прецизни машинни детайли и производство на маслено-ротационни вакуумпомпи, дифузионни помпи, агрегати, вакуумни системи и компоненти.

Проектът ще обхване управлението на производството и в двете направления и е предвиден да приключи през лятото на 2019 година.