Нови възможности с TECHNOCLASS 4.0

Нови възможности с TECHNOCLASS 4.0

В процес на разработка е TECHNOCLASS® 4.0 - новата версия на програмен продукт TECHNOCLASS. Тя работи с база данни Oracle® 12c с кодировка UTF-8, позволяваща работа с данни на официалните езици в ЕС и използване на графични символи. прочети повече

TECHNOCLASS в полиграфически предприятия

TECHNOCLASS в полиграфически предприятия

Специализираното решение за управление на полиграфическо производство обхваща управлението на процесите от клиентската поръчка до машината. За всяка клиенстка поръчка системата определя срок за изпълнение, а процедурата оценява свободните материали, срок за доставка, натоварване на производствените ресурси и време за производство. прочети повече

TECHNOCLASS в обувно предприятие

TECHNOCLASS в обувно предприятие

Eфективността на ERP системата в едно предприятие зависи от това доколко обхваща бизнес процесите и дали отразява специфичните особености на неговото производство. За успешното управление на обувно предприятие системата трябва да решава редица специфични задачи, отличаващи елементите на обувното производство. прочети повече

TECHNOCLASS в минна индустрия

TECHNOCLASS в минна индустрия

Минната индустрия е сложен сектор с интензивни и рискови процеси и операции. Едно от най-важните предизвикателства в минната индустрия е навременната поддръжка на оборудването, така че постигането на производствени цели да не бъде възпрепятствано или поне загубите да бъдат сведени до минимум. прочети повече

Управление на качеството в TECHNOCLASS

Управление на качеството в TECHNOCLASS

  Управлението на качеството е неизменна част от процесите в едно производствено предприятие. То присъства на всеки етап от веригата доставка – производство – продажба – следпродажбено обслужване. Липсата на ефективен контрол на качеството може да доведе до сериозни последици за бизнеса, свързани с необходимостта…

БАЛКАНКАР-ЗПДЕА Г.КОСТОВ АД, София

БАЛКАНКАР-ЗПДЕА Г.КОСТОВ АД, София

Балканкар-ЗПДЕА Г.Костов е производител на електрически двигатели. Система TECHNOCLASS автоматизира управлението на технологичната подготовка на производството, планирането и управлението на основното производство на предприятието, оперативното управление на производствените поръчки вътре в цеховете.

Управление на производството чрез автоматизирано събиране на данни

Управление на производството чрез автоматизирано събиране на данни

На 16 септември 2021 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Управление на производството чрез автоматизирано събиране на данни”. Водещият лектор Йосиф Леви запозна участниците в уебинара със структурата на управление на производството и информационните потоци за управление на производството в цеха. Бяха разгледани спецификите на управлението…

Цифрова трансформация в мебелното производство

Цифрова трансформация в мебелното производство

На 22 юли 2021 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Цифрова трансформация в мебелното производство”. Водещият лектор Йосиф Леви запозна участниците в уебинара със специфини аспекти от технологичната подготовка на мебелното производство относно създаване на структури на изделия по детайли и комплекти детайли, нормиране на материали…

Л-Клас представи ERP и MES в предприятия за пластмасово производство

Л-Клас представи ERP и MES в предприятия за пластмасово производство

На 22 април 2021 Л-КЛАС проведе уебинар на тема “Цифровизация на производството на пластмасови изделия с ERP и MES”. Водещият лектор Йосиф Леви представи пред ръководители и водещи специалисти по управление на производството процесите по нормиране на материали, нормиране на труд и създаване на технологични…

PDM Технолог е новият модул на система TECHNOCLASS

PDM Технолог е новият модул на система TECHNOCLASS

Л-КЛАС представя новия модул на система „Техноклас“ – PDM Технолог. Иновативното решение е с интуитивен дизайн и предоставя възможност за въвеждане и визуализация на комплексна информация за изделието на един работен екран, в това число информация за основните и спомагателни материали, заготовката и разходните норми,…

Уебинар Софтуерни решения за управление на производството

Уебинар Софтуерни решения за управление на производството

На 30 юли 2020 Л-Клас ще проведе уебинар, на който ще представи софтуерни решения за управление на производството, демоснтрирани с примери от жива система. Уебинарът е част от инициативата "Дигитално лято 2020". прочети повече

Дигитално лято 2020

Дигитално лято 2020

Л-Клас стартира специална инициатива „Дигитално лято 2020“, насочена към малки и средни предприятия. В периода 15 юни -30 септември 2020 ще се проведат тематични web семинари за управление на производството в малки и средни предприятия от различни сектори на индустрията.

TECHNOCLASS Lite - ERP за МСП

TECHNOCLASS Lite - ERP за МСП

Л-Клас представя бюджетно решение за управление на бизнеса Technoclass Lite. Technoclass Lite е олекотена версия на ERP & MES система Technoclass, предназначена за управлението на бизнес процесите в малки и средни предприятия (МСП). Подходяща е за фирми с обем данни не по-голям от 10 GB.

TECHNOCLASS в предприятия за месо и месни продукти

TECHNOCLASS в предприятия за месо и месни продукти

TECHNOCLASS управлява и планира производството на месо и месни продукти, доставките, продажбите и финансово-счетоводната дейност на предприятието, отчитайки спецификите на този тип производство.

Л-КЛАС проведе обучителен семинар за потребители на TECHNOCLASS

Л-КЛАС проведе обучителен семинар за потребители на TECHNOCLASS

На 17 и 18 октомври в гр. Пловдив Л-Клас проведе ежегодния обучителен семинар за потребителите на система „Техноклас” на тема „Учебен цех за управление на производството”. На събитието присъстваха ръководители на предприятия, директори по производство, търговски директори, ръководители на производствените отдели и администратори.

Л-КЛАС проведе семинар "Учебен цех за управление на производството"

Л-КЛАС проведе семинар "Учебен цех за управление на производството"

На 6 юни в гр. София Л-КЛАС проведе семинар, на който представи възможностите на ERP и MES система “Техноклас” за управление на производството. На събитието присъстваха ръководители и водещи специалисти на предприятия от машиностроителната, металообработващата, мебелната, приборостроителната промишленост и полиграфията.

ERP система в обувно предприятие

ERP система в обувно предприятие

 Eфективността на ERP системата в едно предприятие зависи от това доколко обхваща бизнес процесите и дали отразява специфичните особености на неговото производство. За успешното управление на обувно предприятие системата трябва да решава редица специфични задачи, отличаващи елементите на обувното производство: Тиражиране на нови модели; Бързо…

ДКС Новосибирск вече управлява производството с TECHNOCLASS

ДКС Новосибирск вече управлява производството с TECHNOCLASS

Завърши внедряването на ТЕХНОКЛАС в Новосибирското предприятие за Диелектрически системи. В този проект ТЕХНОКЛАС е интегриран със SAP. Горното ниво на управление на бизнеса е в SAP, а производственото в ТЕХНОКЛАС. Получените поръчки за производство ТЕХНОКЛАС управлява по производствени линии. За целите на управлението на…

Нови възможности за закупуване на ERP система с европейски средства

Нови възможности за закупуване на ERP система с европейски средства

През март 2020 се очаква да стартира процедура „Дигитализация на МСП”, чрез която фирмите ще имат възможност да придобият ERP системи за управление на бизнеса. Основната цел на процедурата е Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализирани ИКТ услуги Допустими…

Как да управляваме производството на хидравлични изделия?

Как да управляваме производството на хидравлични изделия?

За да управлява едно предприятие за хидравлични изделия ефективно своето производство, е необходимо в процеса на автоматизация да реши няколко основни задачи: Пълна проследимост на производството за всяко едно хидравлично изделие. Това включва регистрация на данните за партиди материал, идентификация на оператори и време на…

Вакуум Ел Систем избра TECHNOCLASS за управление на своето производство

Вакуум Ел Систем избра TECHNOCLASS за управление на своето производство

Проектът предвижда освен внедряване на базовата функционалност на ERP и MES система ТECHNOCLASS, използването на стационарни и мобилни терминали за управление на производството. Ще бъде приложена методика за безлюдно управление на складовете. Вакуум Ел Систем е първият клиент, който още в началото на проекта ще…

ERP или MES? Къде да търсим ефекта от оптимизацията на управлението на производството?

ERP или MES? Къде да търсим ефекта от оптимизацията на управлението на производството?

Главният цех в едно машиностроително предприятие винаги беше пренатоварен, винаги имаше много работа, а предприятието като цяло не беше доволно от своите резултати. След внедряването на комплексна ERP и MES система за управление на производството всичко се промени. Незавършеното производство намаля с почти 20%, оборотните…

Изключителен интерес към обучението на Л-КЛАС в гр. Созопол

Изключителен интерес към обучението на Л-КЛАС в гр. Созопол

На 27 и 28 септември в гр. Созопол Л-Клас проведе обучение на потребителите на система „Техноклас” на тема „Учебен цех за управление на производството”. На събитието присъстваха ръководители на предприятия, заместник-директори по производство, търговски директори, ръководители на производствените отдели и администратори. В рамките на лекционния…

TECHNOCLASS управлява производството на мебели

TECHNOCLASS управлява производството на мебели

Л-КЛАС успешно приключи проектa за доставка и внедряване на система ТЕХНОКЛАС в мебелна фабрика Колорадо. В рамките на проекта беше внедрен пълния функционал на система TECHNOCLASS, който обхвана управлението на ключови процеси във фабриката – подготовката на производството, управлението на основното производство, управлението на производството…

ДИЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ, гр. Твер

ДИЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ, гр. Твер

Проектът обхваща автоматизация на процесите за оперативно, детайлно планиране на основата на общите заводски планове. По зададени параметри, определящи тактиката на натоварване на оборудването и разпределението на задачите, системата генерира производствени поръчки по машини и работници.

АРСЕНАЛ АД, Казанлък

АРСЕНАЛ АД, Казанлък

Проектът за автоматизация на бизнес процесите със ERP система „Техноклас” обхвана всички 12 завода на комплекса. Всеки от тях е с различен тип производство – от индивидуално до едросерийно, включително машиностроително, инструментално, химическо, ремонтно производство и дървообработка. Всички заводи работят в единна обща система и…

Л-Клас представи новите решения на система Техноклас

Л-Клас представи новите решения на система Техноклас

При изключителен интерес премина обучението на Л-Клас на 14.02.2018 в Парк-хотел “Витоша”. Темата на събитието беше “Дигитална трансформация на процесите по планиране и управление на производството”. Водещият лектор на семинара Йосиф Леви представи новите решения на Техноклас за планиране на производството с отчитане на производствения…

СЕРТА  БЪЛГАРИЯ АД, Кърджали

СЕРТА БЪЛГАРИЯ АД, Кърджали

  Дружеството е част от френската промишлена група СЕРТА и произвежда пневматични и хидравлични елементи и системи. Специалистите на предприятието внедриха TECHNOCLASS самостоятелно, ползвайки само консултации в офиса на Л-КЛАС. СЕРТА БЪЛГАРИЯ е първият клиент на Л-КЛАС внедрил функционалното направление Data Collection System, с което…

ММ МЕХАНИКС ООД, Драгор

ММ МЕХАНИКС ООД, Драгор

Само за няколко месеца екипът по внедряване на „ММ Механикс” успя да прехвърли управлението на производството изцяло в ERP система „Техноклас”. Това е и проектът, който може да бъде характеризиран в най-голяма степен като „самостоятелно внедряване”, тъй като специалистите на завода самостоятелно изпълниха значителна част…

БЪДЕЩНОСТ АД, Чирпан

БЪДЕЩНОСТ АД, Чирпан

  “БЪДЕЩНОСТ”АД e производител на хидравлични разпределители. Още в процеса на внедряване, дружеството анализира своето производство със средствата на ТЕХНОКЛАС. Чрез анализа специалистите на предприятието постигнаха значителна икономия на средства при реализация на паралелен проект за модернизация. Към ТЕХНОКЛАС е интегрирана специализирана система за управление…

СПАРКИ АД, Русе

СПАРКИ АД, Русе

“СПАРКИ” АД е машиностроително предприятие за производство на заварени конструкции за транспортни, подемни и строителни машини. В завода ERP система ТЕХНОКЛАС се използва от 1999 г.

СПАРКИ ЕЛТОС АД, Ловеч

СПАРКИ ЕЛТОС АД, Ловеч

СПАРКИ ЕЛТОС” АД е производител на електрически инструменти с повече от 30 годишен опит в управление с използване на ERP системи. На 10 януари 2003г. за една нощ предприятието премина от старата система за управление към ТЕХНОКЛАС, без спиране на производството.

КОЛОРАДО, гр. Пазарджик

КОЛОРАДО, гр. Пазарджик

  Мебелна фабрика “КОЛОРАДО” е един от водещите производители на мека и корпусна мебел в България с над 190 души персонал. Фабриката непрекъснато разширява своето производство и към днешна дата разполага с две производствени бази в Пазарджик. В рамките на проекта e внедрен пълният функционал…

СИСТЕМА 5, Твер

СИСТЕМА 5, Твер

“Система 5” е производител на конструкции от студено формовани стоманени профили. Системата за управление на дружеството е реализирана чрез интеграция на SAP и Техноклас. Управлението на производството е реализирано в система Техноклас, като двете системи комуникират помежду си в реално време.

ЕЛЕКС ГРУП ХОЛДИНГ ООД, Варна

ЕЛЕКС ГРУП ХОЛДИНГ ООД, Варна

Дружеството произвежда етикети, термо-печатни ленти, осъществява търговия с машини, оборудване и части за търговски и промишлени предприятия. Предприятието работи с ERP и MES система TECHNOCLASS от 2014 година.

КАПРОНИ АД, Казанлък

КАПРОНИ АД, Казанлък

  “Капрони” АД е производител на хидравлични елементи и системи. Дружеството работи със система TECHNOCLASS от 2006 година. През 2012 година беше реализиран проект, в който всички машини от линията за механична обработка на детайлите за хидравлични помпи бяха оборудвани с индивидуални терминали. Чрез тях…

ERP система TECHNOCLASS в мебелна фабрика Колорадо

ERP система TECHNOCLASS в мебелна фабрика Колорадо

Л-КЛАС започна работа по проект за доставка и внедряване на система ТЕХНОКЛАС в мебелна фабрика Колорадо. В рамките на проекта ще бъде внедрен пълният функционал на система ТЕХНОКЛАС, управляващ процесите от клиентското запитване до производството и експедицията на готовата продукция, както и финансово-счетовoдната дейност на…

Планиране и управление на производството в цеха с ERP система TECHNOCLASS

Планиране и управление на производството в цеха с ERP система TECHNOCLASS

На 22 юни 2017 в гр. София Л-КЛАС  проведе семинар, на който представи възможностите на система “Техноклас” за планиране и управление на производството в цеха. На семинара присъстваха представители на фирми от машиностроителната, дървообработващата, козметичната, преработвателната и полиграфичната индустрия. Лекторите на семинара г-н Йосиф Леви…

Система за управление на бизнеса по ОП "Иновации и конкурентоспособност" (2014-2020)

Система за управление на бизнеса по ОП "Иновации и конкурентоспособност" (2014-2020)

“Л-Клас” ще проведе индивидуални срещи с фирми, желаещи да закупят и внедрят система за управление на бизнеса с европейско финансиране. На срещите ще бъдат обсъдени: Индивидуалните специфики на производството в предприятието; Управление на бизнес процесите в предприятието със система “Техноклас”:

TECHNOCLASS в предприятия за облекла и текстилни изделия

TECHNOCLASS в предприятия за облекла и текстилни изделия

Особеност в организацията на производството на трикотажни изделия е подготовката на заготовки и материали за шиене на партиди от 10 единици и придвижването на комплектовките от едно работно място на друго - до крайното място за опаковане. При своето движение всяка партида е съпроводена от…

Семинар "Иновативно управление на производството в цеха - бъдещето е днес"

Семинар "Иновативно управление на производството в цеха - бъдещето е днес"

На 10 май в гр. София “Л-Клас” проведе семинар, на който бяха представени иновативни технологии за оперативно управление на производството. Основни теми на семинара бяха Управление на производството в цеха – преди и след внедряване на информационна система Създаване на информация за нуждите на оперативното управление…

Андрей Беляков: "Врeмето ни принуждава да бъдем ефективни"

Андрей Беляков: "Врeмето ни принуждава да бъдем ефективни"

В началото на октомври компания „ДКС” представи новия си проект – MES-система, реализиран на основата на система „Техноклас”. В резултат на работата се създаде действително ефективен инструмент за автоматизирано управление на производството на ниво цех, или както се казва, от машината. В рамките на мероприятието…

Семинар "Планиране на производството"

На 20 октомври 2015 “Л-Клас” проведе специализиран семинар, посветен на методи и стратегии за планиране на производството с “Техноклас”. Йоси Леви, водещ лектор на семинара, представи 14 вида планиране, които система “Техноклас” предлага на своите потребители.

Семинар "Управление нa производството от поръчка до машина"

Семинар "Управление нa производството от поръчка до машина"

 “Л-Клас” и Факултет и колеж – Сливен на Технически университет – София проведе специализиран семинар за управление на производството от поръчката до машината.  На семинара присъстваха производствени директори, началник цехове и координатори на производството от предприятия в машиностроителната индустрия и полиграфията.