Изключителен интерес към обучението на Л-КЛАС в гр. Созопол

 

На 27 и 28 септември в гр. Созопол Л-Клас проведе обучение на потребителите на система „Техноклас” на тема „Учебен цех за управление на производството”. На събитието присъстваха ръководители на предприятия, заместник-директори по производство, търговски директори, ръководители на производствените отдели и администратори.

В рамките на лекционния блок водещият Йосиф Леви запозна присъстващите с алгоритмите за автоматизация на управлението в производството и складовете. Представени бяха и анализи, базиращи се на практиката от експлоатацията на система „Техноклас” в предприятията. Представените графики на съотношението между годините на експлоатация на системата и степента на автоматизация в отделните дружества еднозначно показаха, че автоматизацията на отчетността е подчертано по-силна при по-новите потребители на TECHNOCLASS.

Силен интерес сред участниците предизвика представянето на новия модул „Паспорт на изделие”, който потребителите на системата ще получат като ъпгрейд в рамките на  договорите за абонаментна поддръжка.

Най-голям интерес сред присъстващите предизвика дискусионния блок в рамките на обучението. Представителите на предприятията запознаха останалите участници с проектите за автоматизация на управлението със система „Техноклас” в своите дружества. Предлoжиха за обсъждане различни казуси, с които са се сблъскали и получиха съвети от своите колеги. Работните дискусиите продължиха и по време на вечерния коктейл, организиран от „Л-Клас”.

navigate_before
navigate_next