Л-Клас представи новите решения на система Техноклас

 

seminar na L-ClassПри изключителен интерес премина обучението на Л-Клас на 14.02.2018 в Парк-хотел “Витоша”. Темата на събитието беше “Дигитална трансформация на процесите по планиране и управление на производството”. Водещият лектор на семинара Йосиф Леви представи новото решение на Техноклас за планиране на производството с отчитане на производствения ресурс. Демонстрирано беше и управление на производството в цеховете с използване на промишлени терминали.

Силен интерес сред участниците предизивика и представянето на интерактивното решение за планиране и управление на производствените поръчки Техноклас Навигатор. Бяха демонстрирани новите изменения в системата като single sign-on и криптиране на данни. Представено беше и съответствието на системата с новия регламент за защита на лични данни GDPR.

На събитието присъстваха представители на технологичните компании Oracle и TechData. Участие взеха и фирми от машиностроителната, добивната, металургичната, мебелната и приборостроителната индустрия, между които Арсенал, Елаците Мед, Спарки Русе, Спарки Елтос, Бъдещност, Капрони, Сентилион, Фабрика Хамефа, Центромет, Импулс, ЗММ Стомана.