Л-КЛАС проведе обучителен семинар за потребители на TECHNOCLASS

На 17 и 18 октомври в гр. Пловдив Л-Клас проведе ежегодния обучителен семинар за потребителите на система „Техноклас” на тема „Учебен цех за управление на производството”. На събитието присъстваха ръководители на предприятия, директори по производство, търговски директори, ръководители на производствените отдели и администратори.

Управителят на Л-Клас Йосиф Леви запозна участниците с реализираните през последната година нови функционални възможности на система “Техноклас” за управление на производството. Представени бяха решенията за автоматизирано управление на цех за горещо поцинковане на метални изделия и автоматизирано управление на комуникацията между операторите на машини и обслужващите подразделения.

Йосиф Леви запозна присъстващите с функционалността за автоматизиран отчет на труда в конвейерното производство, при който се разпределя отчета по оператори в позициите на конвейера. Представена бе и функционалността за управление на производството с подизпълнители и контролируем подизпълнител.

Интерес сред участниците предизвика представянето на иновативното решение за регистрация изпълнението на операциите чрез използване на RFID карти и използването им за отчитането на труда на операторите.

Семинар Техноклас
Семинар Техноклас
Елена Бикярова, Импулс АД
Семинар Техноклас
Нина Горанова, Сентилион ООД
Петко Милушев, Серта България АД
Диян Симеонов, Анса Борима ООД
Петко Милушев, Серта България АД
Мария Софева, Арсенал АД
Ангел Ангелов, Елекс Груп Холдинг ЕООД
Добромир Георгиев, ЗММ Стомана АД
Антон Харитев, Гамакабел АД
Петя Терзиева, Капрони АД
Николай Димитров, ЕТ Бл. Ангелов-Колорадо
Игор Рибалченко, ЗАО Ралф Рингер
navigate_before
navigate_next

 

В рамките на дискусионния блок представителите на предприятията запознаха останалите участници с проектите за автоматизация на управлението със система „Техноклас” в своите дружества. Представиха напредъка през последната година в степента на автоматизация на управлението на своето производство чрез системата и обсъдиха текущи проблеми и идеи за развитие. Работните дискусии продължиха и по време на вечерния коктейл, организиран от „Л-Клас”.

 


Нина Горанова, Прокурист на “Сентилион” ООД

Един от най-важните фактори, за да бъде една ERP система ефективна, е информацията вътре в нея да бъде вярна!