Планиране и управление на производството в цеха с ERP система TECHNOCLASS

 

seminar-technoclass

На 22 юни 2017 в гр. София Л-КЛАС  проведе семинар, на който представи възможностите на система “Техноклас” за планиране и управление на производството в цеха.

На семинара присъстваха представители на фирми от машиностроителната, дървообработващата, козметичната, преработвателната и полиграфичната индустрия.

Лекторите на семинара г-н Йосиф Леви и г-н Петър Иванов запознаха аудиторията с ефекта от автоматизацията на управлението на производството, управлението на технологичната подготовка на производството, създаването на календарен план на предприятието и оперативен план на цеха, диспечирането и отчитането на производството с промишлени терминали.